tamperret

Latin: Domstol som i middelalderen dømte i ægteskabssager på tamperdagene. Medlemmerne af domstolen kaldtes for en tamperherre. Ved domstolens ophævelse 1792 overgik ægteskabssager til civil ret. Arkiver: Rigsarkivet: Københavns Universitet, Konsistorium: tamperretsprotokol 1698 - 1754 (samt tamperrets-kopibøger 1732 - 42 ) ; Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Hof- og Stadsretten
Se også: Hof- og Stadsretten.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page