Tjekkiet, Den Tjekkiske Republik

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk republik med grænser til Tyskland, Polen, Slovakiet og Østrig. Bøhmen og Mähren.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Romeriget / the Roman Empire. Middelalderen. Katakomber.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
The American Relief Administration in Czecho-Slovakia. A sketch of the child-feeding operations of the A.R.A. mission to Czecho-Slovakia, 1919-1921. Prague, Czecho-Slovakia, December, 1921 (1922).
http://www.archive.org/details/americanreliefad00amer
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (Budapest) 1957 ff
- http://mandarchiv.hu/
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Tjekkiet er medlem af EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO - 1999-ff, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Czech Republic.
Værnepligt: Nej. Ikke i fredstid. Professionel hær. WRI: Country report and updates: Czech Republic.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer
Religion: Reformationen. Catalogue of books relating to, or illustrating the history of the Unitas Fratrum, or United Brethren, as established in Bohemia and Moravia by followers of John Huss, overthrown and exiled by Ferdinand II., of Austria, renewed and reorganized under the auspices of Count Zinzendorf, and now generally known as the Moravian church (1881).
- http://archive.org/details/catalogueofbooks00mali
'Appendix: I. Ziska, leader of the Hussites. II. The Bohemian Bible. III. Act of 22d of George II., in favor of the Brethren, with the debates of Parliament in relation to it.' / Katalog over bøger om, eller illustrerer historien om Unitas Fratrum eller Brødremenigheden, som fastsat i Bøhmen og Mähren af tilhængere af Jan Huss, væltet og sendt i eksil af Ferdinand II., Østrig, fornyet og omorganiseret i regi af Grev Zinzendorf, og nu generelt kendt som Brødremenigheden
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer: Kul, uran, vanadium.
IAEA: The long term stabilization of uranium mill tailings: Final report of a co-ordinated research project 2000–2004.
- Vienna: IAEA, 2004. - 309 pp. - http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport:
Ceská Zbrojovka, 1936-.
Eksport af våben til Haiti, Trinidad & Tobago.
CARICOM and the Arms Trade Treaty: Toward an effective convention. / : Kenneth Epps. Project Ploughshares. 2012. - 59 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page