tørke

Tørke er en gennem længere tid varende tilstand af tørt vejr(lig), især: (varme,) regnmangel og væskemangel.
Hydrologisk tørke opstår når vandreserver i kilder som floder, søer og grundvand falder under det statistiske gennemsnit.
Tørke er ikke defineret videnskabeligt for danske forhold.
Se også: Afbrændingsforbud ; atmosfæriske forandringer ; botanik ; hungersnød ; klima ; klimaflygtninge ; klimaforandringer ; landbrug ; meteologi ; el niño ; støvstorme ; tørkedøgn ; tørst ; zoologi ; æolisk geomorfologi ; økonomi ; ørken.

Litteratur

Australiens bønder sukker efter en regn, der ikke kommer. / : Gabrielle Chan. I: Information, 4. september 2018.
CRS: California Drought: Hydrological and Regulatory Water Supply Issues. / : Betsy A. Cody et al, 2015.
CRS: Drought in the United States: Causes and Current Understanding. / : Peter Folger, 2017.
FAO. 2011. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London.
- http://www.fao.org/3/a-i1688e.pdf
Frydendahl K (1992): "Tørre situationer" i Danmark 1870-1992, Vejret nr. 52 s. 8-11, Dansk Meteorologisk Selskab.
- http://dams.dk/Vejret/Vejret52.pdf
I Mellemøsten kan vandet sætte alting i brand
Mellemøstens vandmangel skaber apokalyptiske scenarier og sender mennesker på flugt : Klimaforandringer og forværrede miljøforhold forstærker vandkrisen i Mellemøsten og risikerer at gøre dele af regionen ubeboelig ved århundredeskiftet. »Glem fremtiden,« siger en international ekspert: »Apokalyptiske scenarier i regionen udspiller sig allerede for vores øjne, og vi er ikke engang begyndt at tale om det« / : Waleed Safi. I: Information, 27. juli 2018.
Med sommerens nyhedstørke er det på sin plads at reflektere over nyhederne om tørke : Hvor længe og hvor tydeligt skal klimaændringernes realitet beskrives, før vi rigtig begriber, hvor fundamentale forandringer det kræver at bremse dem? / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 7. juli 2018.
Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse. / : Mikael Scharling og Kenan Vilic. Danmarks Meteorologiske Institut
- www.dmi.dk/dmi/tr09-08
Tørkeindekset bygger på en relativ simpel model der estimerer hvor meget vand der er i det jordvandmagasin som planterne har til rådighed. I praksis bestemmes størrelsen af dette magasin ud fra plantens roddybde og jordtypen, hvorfor det kan variere meget selv over korte afstande. Ved beregning af DMI’s tørkeindeks er magasinstørrelsen sat til 100 mm som et middeltal for hele Danmark.
Den aktuelle vandmængde i magasinet ændres fra dag til dag som følge af tre processer: tilgang af vand (nedbør), fordampning fra jord og planter (aktuel fordampning) og endelig ved nedsivning til undergrunden. s. 4.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page