Transport- og Bygningsministeriet

Historisk dansk ministerium oprettet 2015.
Fortsat fra: Transportministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Fortsættes 2016 som: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Se også: Bilisme ; Danmarks Meteorologiske Institut ; Energistyrelsen ; Færdselsstyrelsen ; Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ; Kystdirektoratet ; Statens luftfartsvæsen ; trafik ; Trafikstyrelsen ; Vejdirektoratet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page