Transport- og Energiministeriet

Historisk dansk ministerium.
Fortsat 2005 fra: Trafik- og Energiministeriet.
Nu: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Se også: Danmarks Meteorologiske Institut ; Energistyrelsen ; Færdselsstyrelsen ; Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ; Kystdirektoratet ; Statens luftfartsvæsen ; trafik ; Trafikstyrelsen ; Vejdirektoratet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page