Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Dansk ministerium oprettet 2016.
Fortsat fra: Transport- og Bygningsministeriet.
Se også: Arbejdsmiljørådet for Luftfart ; Bilisme ; boligpolitik ; Bygningsstyrelsen ; DSB ; Danmarks Meteorologiske Institut ; Energistyrelsen ; Færdselsstyrelsen ; Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ; Havarikommissionen for Vejtrafikulykker ; havne ; Havneklagenævnet ; Jernbanenævnet ; Kystdirektoratet ; Rådet for Danske Erhvervshavne ; Rådet for Dansk Luftfart ; Statens luftfartsvæsen ; trafik ; Trafikstyrelsen ; vej ; Vejdirektoratet ; Vejregelrådet ; Vejtransportrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page