Toldstyrelsen

Styrelse oprettet 2018 under Skatteministeriet.
Fortsat fra SKAT.
Told og skatteforvaltningen
Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver, 2018 I medfør af § 14, stk. 3, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, fastsættes: § 1. De opgaver, der ved skatteforvaltningslovens § 1 er tillagt told- og skatteforvaltningen, varetages af Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen, der er en myndighed, består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Vurderingsstyrelsen.
Se også: EU's toldunion ; told ; Told- og Skattestyrelsen ; Toldgrænsekorpset.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page