telegrafi

Græsk: Fjern skrivning.
Læren om telegrafens indretning, fremstilling og anvendelse; også: det at bruge en telegraf, det at telegrafere: telegrafering.
Radiotelegrafi er trådløs telegrafi.
Telegrafhemmelighed er det forhold, at en funktionær ved et telegrafvæsen ikke maa røbe, hvad vedk. under sin tjeneste erfarer om indholdet af telegrammerne.
Telegrafcensuren 1939
Foranlediget af Ministeriet for offentlige arbejder udsendes regeringserklæring om telegrafcensur, for "at sikre sig, at landets neutralitet hævdes og at erhverv samt ind- og udførsel ikke lider skade ved, at meddelelser om forhold af denne art ekspederes ud af landet.
Se også: Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Litteratur

Beretning til Folketinget [om] Ministeriet for Offentlige Arbejder og Trafikministeriet under besættelsen bind X s. 18.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page