Told- og Skattestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1990 under: Skatteministeriet.
Fortsættes 2005 som: SKAT.
Forsat fra: Direktoratet for Toldvæsenet og Statsskattedirektoratet.
Told- og Skattestyrelsen forestod den centrale administration af told-, skatte- og afgiftslovgivningen.
Told- og Skattestyrelsen var klageinstans for en lang række (men ikke alle) af de afgørelser told- og skatteregionerne traf efter told-, skatte- og afgiftslovgivningen.
Se også: Anke.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page