Tvangslicensnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1961? under: Ministeriet for kulturelle anliggender.
Omtalt i Betænkning 736:
Lov nr. 157 af 31. maj 1961 om retten til fotografiske billeder § 16 og
lov nr. 158 af 31. maj 1961 om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker § 54,
jfr. bekendtgørelse nr. 260 af 14. juli 1962.
Se også: Licens ; tvang.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page