Det danske Fredsakademi

Udvalgt litteratur om fredsundervisning

Det Danske Fredsakademis skriftserie, bd.1 : Fredsundervisning i Danmark – en kort historisk gennemgang.

The Peace Education Commission PEC maintains a listserv that allows peace educators at various levels (pre-school, primary school, secondary school, higher education) as well as in on-formal community education to communicate ideas.

Den efterfølgende litteraturliste antyder nogle af aktørerne internationalt og i Danmark i arbejdet med at udbrede fredsundervisningen.

Interent baseret kilder til fredsundervisning

Bibliografer

Bjerstedt, Åke: Books about peace education (Sweden). I: International Teacher, 2001:1, s. 38-39.

Fremstillinger:

1 Balterzen, Johny:
Forslag til fredsundervisning 2 : Udgivet i anledning af FN-uge 1984 / Johny Balterzen ; Leif Kragn ; Torben Pøhler. - København : Lærere for fred, 1984. - 34 s. : ill. ; 26.5 cm. ; Særnummer af Lærere for fred nyt)

2 Beskow, Gunnar:
Opdragelse til Fred : Et indlæg i Diskusionen om Krigens Psykologi / Gunnar Beskow. - København : Det Danske Forlag, 1948. - 28 s.

3 Bjerstedt, åke:
Fredsberedskap : Ett projektkompendium / åke Bjerstedt.
- Malmö ; Lund : Lärarhögskolan ; Lunds universitet, 1990. - 120 s. ; 30 cm. ; Kompendieserien ; 39). - ISSN 1100-6838

4 Brock-Utne, Birgit:
Opplæring til fred : et feministisk perspektiv / Birgit Brock-Utne.
- Oslo : Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet ; Folkereisning mot Krig, 1987. - 204 s. - ISBN 82-90409-36-2

5 Bærentsen, Klaus B.:
Bevar livet : et oplæg til debat / Klaus B. Bærentsen ; Vagn Rabøl Hansen ; Jesper Brohm Hansen. - København : Tiden, 1985. - 157 s. ; Marxistisk pædagogik og psykologi ; 9)

6 :
Børn for fred : En dagbog om fredsarbejde med børn / .
- København : Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, 1984. - 36 s. ; 30 cm.

7 :
Børns angst for krig med kernevåben : En dansk undersøgelse /.
- København : Lægeforeningens Forlag, 1986. - 16 s.
Note: Undersøgelsen er udført af en tværfaglig og autonom forskergruppe. Sekretær: Læge Peter Billesbølle.

8 Carlsson, Karin Utas:
Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik / Karin Utas Carlsson. - karin.utas.carlsson@telia.com
- Jonstorp : KSA, Konfliktlösning i skola och arbete - http://www.tradet.org/ksa, 2001. - 358 s. ; 24 cm.
- ISBN 91-631-0567-5
Lära leva samman er en revideret svensk udgave af Karin Utas Carlsson afhandling: Violence Prevention and Conflict Resolution : A Study of Peace Education in Grades 4-6 fra 1999.

9 Richardson, Norman [ed]:
Catalouque 1993-94 / [ed] Norman Richardson.
- Belfast : Churche's Peace Education Programme ; Peace Education Centre, 1993. - 40 s. : ill. ; 30 cm.

10 Kahnert, Marianne [ed]:
Children and War : Procedings of symposium at Siuntio Baths, Finland 24. 3. - 27. 3. 1983 / [eds] Marianne Kahnert ; David Pitt ; Ilkka Taipale. - Helsinki ; Genève : The International Peace Bureau ; Peace Union of Finland ; GIPRI, 1983. - 275 s. : ill. - ISBN 951-95691-6-2

11 Grünewald, Guido [ed]:
Childrens Campaign for Nuclear Disarmament / [ed] Guido Grünewald. - Helsinki ; Genève : Peace Bureau of Finland ; The International Peace Bureau, 1985. - 185 s. : ill. - ISBN 951-95692-9-4

12 Baulch, Clive:
Co-operative games : Activities for a peaceful world / Clive Baulch et al. - London : Peace Pledge Union, 1992. - 40 s. ; anden omarbejdede udgave. - ISBN 0-902680-36-6

13 Coover, Virginia :
Resource Manual for a Living Revolution / Virginia Coover.
- Philidelphia : New Society Publishers, 1983. - 330 s.

14 :
An Educational Exhibit About The Effects and Dangers of Nuclear War / . - Washington D. C. : United Nations Association of the U. S. A. ; American Friends Service Committee - Peace Education Division ; Center for Defence Information ; Institute for World Order ; Physicians for Social Responsibility ; Union of Conserned Scientists ; United Presbyterian Church in the U. S. A., 1979. - 16 s. : ill. ; 27 cm.

15 Feasy, Bradley:
Teachers' Handbook on Peace and Security / Bradley Feasy ; Geoff Irvine. - Ottawa : Canadian Institute for International Peace and Security, 1990. - 349 s. : ill. ; 30 cm. Ringbind.

16 Baltzersen, Johny [ed]:
Forslag til fredsundervisning / [ed] Johny Baltzersen ; [ed] Lotte Christy ; [ed] Bjarne Håkansson. - København : Lærere for fred, 1983. - 23 s. : ill. ; 21 cm.

17 Krøyer, Frank [ed]:
Freden og krigen : Fredsundervisning, teori og praksis / [ed] Frank Krøyer. - København : Nej til Atomvåben, 1985. - 40 s. : ill. ; 30 cm. ; Freden og krigen ; 1)

18 Pauli Jensen, Jørgen [ed]:
Fredsundervisning : Psykologi og pædagogik til fredsarbejdet / [ed] Jørgen Pauli Jensen et al. - København : Gyldendal, 1984. - 225 s. (Gyldendals pædagogiske bioliotek ; 200 ;) - ISBN 87-00-72023-2)

19 Kappel Schmidt, Søren [ed]:
Fredsundervisning i vore nabolande : en artikelsamling / [ed] Søren Kappel Schmidt ; [ed] Frank Krøyer. - Skive : Fredspædagogisk værksted, 1987. - 43 s. : ill. ; 21 cm ; Fredspædagogisk værksteds Småskrifter ; 3). - ISBN 87-89073-02-9

20 Før det er for sent : En antologi om fred / redigeret af Henning Mrotensen ; Leif Hjernør ; Kirsten Bobjerg. - København : Dansklærerforeningen, 1984, - 89 s. : ill. - ISBN 87-587-0068-4

21 Gustafsson, Lars H.:
Krigens barn / Lars H. Gustafsson ; Agneta Lindkvist ; Birgitta Böhm. - Oslo : Kommuneforlaget, 1989. - 258 s. : ill. - ISBN 82-7242-587-4

22 Hartmann, Nils:
Et barn har brug for fred / Nils Hartmann. - København : Dansk UNICEF Komité, 1986. - 64 s. : ill. - ISBN 87-87476-71-1

23 Hartmann, Nils:
Jorden skal leve : Undervisningsoplæg om fred og udvikling for børnehaver og skolens yngste klassetrin / Nils Hartmann ; Astrid Lindgren. - København : Dansk UNICEF Komité, 1985. - 31 s. : ill. - ISBN 87-87476-68-1
Note: Bogen indeholder den svenske børnebogsforfatters tale Aldrig vold, holdt ved overrækkelsen af de tyske boghandleres fredspris til hende.

24 Henriksen, Holger:
Opdragelse efter Hiroshima / Holger Henriksen. - København : Særtryk af KVAN 19 opdragelse og holdningsdannelse, 1987. - 12 s.

25 Horn, Geo:
Life-Link : et undervisningsmateriale / Geo Horn. - Skive : Fredspædagogisk værksted, 1990. - 48 s. : ill. ; 21 cm ; Fredspædagogisk værksteds Småskrifter ; 7). - ISBN 87-89073-06-1

26 Kappel Schmidt, Søren:
Fredspædagogisk værksted : en introduktion / Søren Kappel Schmidt ; Frank Krøyer. - Skive : Fredspædagogisk værksted, 1986. - 12 s. : ill. ; 21 cm ; Fredspædagogisk værksteds Småskrifter ; 1). - ISBN 87-89073-00-2

27 Håkansson, Bjarne [ed]:
Konference 1982 : Rapport om fredsundervisning / [ed] Bjarne Håkansson. - København : Lærere for fred, 1982. - 64 s. : ill. ; 30 cm.

28 Jensen, Birgitte [ed]:
Konferencerapport 1983 : Fredsundervisning / [ed] Birgitte Jensen ; [ed] Bodil Skovgård Hansen ; Inger Tetzschner. - København : Lærere for fred, 1983. - 32 s. : ill.

29 Krøyer, Frank [ed]:
Krigen og freden : En materialeliste og anden pædagogisk hjælp / [ed] Frank Krøyer. - København : Nej til Atomvåben, 1982. - 24 s. : ill. ; 21 cm.
Note: Materialeliste til brug ved planlægning af undervisning i emner som bl.a. atomkrig, civilforsvar og fredsarbejde.

30 Kaalund-Jørgensen, F. C.:
Fem Fortællinger af Folkeforbundets Saga : Tidligere Trykt som Bilag til Undervisningsministeriets Cirkulærer om afholdelse af en "Folkeforbundsdag" i Skolerne 1932-1936 / F. C. Kaalund-Jørgensen. - København : J. H. Schultz, 1937. - 110 s. : ill.

31 Larsen, Hans:
Fredshåndbog : Flyvevejledning for fredsduer / Hans Larsen ; Pernille Jensen ; Hans Henrik Kjølby ; [il] Bob Holm. - København : Danmarks kommunistiske Ungdom, 1982. - 54 s. : ill.
Note: Fredshåndbogen, der hovedsagelig henvender sig til skoleelever, fortæller om, hvordan man kan oprette fredsgrupper og om hvilke aktiviteter man kan arbejde med. Desuden gives oplysninger om bl.a. fredsgrupper, litteratur, film og teater.

32 Lassen, Poul:
Undervisning for fred : Udvikling, nedrustning, menneskerettigheder / Poul Lassen ; Torben Pøhler ; [ed] Gunnar Olesen ; Rex Schade. - København : FN-forbundet, 1983. - 56 s. : ill. ; 30 cm. - ISBN 87-7556-068-2

33 Lehtinen, Sinikka:
Rauhankasvatuskirjallisuudden Bibliographia / Bibliography on Finnish Peace Education Litterature. - Helsinki : Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, 1981. - 62 s. ; 30 cm. ; Tutkimus Tiedotteita 1981 ; 18)

34 Masheder, Milfred:
Let's Co-operate : Activities and Ideas for Parents and Teachers of Young Children for Peaceful Conflict Solving / Milfred Masheder ; [il] Petra Hughes. - London : Peace Pledge Union, 1991. - 64 s. : ill. ; 6 oplag ; 30 cm. - ISBN 0-902680-13-7

35 Montessori, Maria :
Toward a Pathology of War. I: Peace and Education.
- Genève : International Bureau of Education, 1932.

36 Sørensen, Inge [ed]:
Opdragelse til fred / [ed] Inge Sørensen ; [ed] Jacob Sølvhøj ; [ed] Olaf Christensen. - København : Socialarbejdernes Fællesudvalg, 1984. - 48 s. : ill. ; 21 cm. - ISBN 87-87547-20-1

37 Horn, Geo:
Otte fluer med et smæk : en kritisk vurdering af FOV's skoleserie. 1. del / Geo Horn et al. - Skive ; København : Fredspædagogisk værksted ; Nej til Atomvåben, 1986. - 42 s. ; 21 cm ; Fredspædagogisk værksteds Småskrifter ; 2). - ISBN 87-89073-01-0

38 Horn, Geo:
Otte fluer med et smæk : en kritisk vurdering af FOV's skoleserie. 2. del / Geo Horn et al. - Skive ; København : Fredspædagogisk værksted ; Nej til Atomvåben, 1986. - 42 s. ; 21 cm ; Fredspædagogisk værksteds Småskrifter ; 2). - ISBN 87-89073-01-0

39 Petterson, Britta:
Hur bevarar vi freden? : Uppsatser och recensioner / Britta Petterson ; Anders Wikuhult ; Eva Kollberg. - Möndal :Möndals FN Förening, 1984. - 53 s. : ill.

40 Pikas, Anatol:
Fredspædagogik : Udviklingsaspekter og forslag til studier / Anatol Pikas. - København : Museum Tusculanums forlag, 1987. - 48 s. : ill. ; 23 cm. - ISBN 87-7289-012-6

41 Punamäki, Rajia-Leena:
Childhood under Conflict : The Attitudes and Emotional Life of Israeli and Palestinian Children / Rajia-Leena Punamäki. - Tampere : Tampere Peace Research Institute, 1987. - 246 s. : ill. ; Research Report ; 27:1987). - ISBN 951-706-080-7

42 Nielsen, Kirsten [ed]:
Rapport om fredsundervisning / [ed] Kirsten Nielsen ; [ed] Karsten Schnack ; Sven Sødring Jensen. - København : Danmarks Lærerhøjskole, 1985. - 144 s. - ISBN 87-88289-35-4

43 Rathenow, Hanns-Fred:
Peace Education in Great Britain : Some Results of a Survey / Hanns-Fred Rathenow ; Paul Smoker. - Lanchester : The Richardson Institute for Conflict and Peace Research ; The University of Lanchester, 1983. - 28 s. ; 21 cm ; Workshop Report ; 1)

44 Raundalen, Magne:
Børn i atomalderen / Magne Raundalen ; Tora Synøve Raundalen.
- København : Forlaget Børn og Unge, 1986. - 127 s. - ISBN 87-87433-67-2

45 Richards, Elizabeth:
The Debate about Peace Education / Elizabeth Richards.
- Ontario : Canadian Institute for International Peace and Security, 1986. - 6 s. ; 30 cm. ; Background Paper ; 10)

46 Saudi, Mona:
I krigstid : børn fortæller : tegninger af palæstinensiske børn / Mona Saudi. - Oslo : Ghassan Kanafanis Kulturfond i Norge, 1979. - [150] upaginerede s. 3. udgave.

47 Bros, Hanne [ed]:
Den spændende krig - den besværlige fred : fredsformidling i opdragelse, kultur og medier / [ed] Hanne Bros. - København : Socialarbejdernes fællesudvalg, 1986. - 72 s. : ill. ; 30 cm. - ISBN 87-87547-32-5

48 Stenson, Filip:
Menneskeheden mellem liv og død : Et studie i gensidighed - det ondes og det godes / Filip Stenson. - Valby : Borgen, 1964. - 123 s.

49 Stjärne, Kerstin:
Nya passningar : Om barn och bomber, makt och moral / Kerstin Stjärne. - Malmö : Liber Förlag, 1985. - 198 s. : ill. - ISBN 91-38-61481-2

50 Boehnert, G. C. [ed]:
Strategies for Peace and Security : October 27-30. 1983 : University of Guelph : Procedings / [ed] G. C. Boehnert ; [ed] G. G. van Beers ; [ed] H. Wiseman. - Guelph : Division of Continuing Education ; University of Guelph, 1983. - 48 s. : ill. ; 30 cm.

51 Struer, Lissie:
Den danske folkehøjskoles fredsundervisning / Lissie Struer.
- København : Borups Højskole, 1984. - 80 s. : ill. - ISBN 87-981553-1-8

52 Thejsen, Thorkild:
Fred, frihed og undervisning / Thorkild Thejsen ; Borggaard. - København : Unge Pædagoer ; Dansklærerforeningen, 1986. - 144 s. : ill. - ISBN 87-87400-76-6

53 :
Together for the Future - Educate for Life : Conference for Educators on Work and Education for Peace, Disarmament and International Understanding August 6-9, 1986 Copenhagen Denmark / . - København : Teachers for Peace, 1986. - 12 s. : ill. ; 30 cm.

54 Vilby, Knud [ed]:
UNESCO i 80´ernes krise : Ny langtidsplan for Fns organisation for uddannelse, videnskab og kultur / [ed] Knud Vilby. - København : Den Danske UNESCO Nationalkommission, 1983. - 26 s. : ill.
Note: En præsentation af FNs organisation for uddanelse, videnskab og kultur.

55 :
UNESCO-rekommandationen om udviklingen af voksenundervisningen / . - København : Den danske UNESCO Nationalkommission, 1979. - 13 s.

56 :
UNESCOs rekommandation om international undervisning vedtaget af UNESCO 1974 / . - København : Den danske UNESCO Nationalkommission, 1976. - 13 s.

57 :
Who's who in E. M. U. : 1992-93 edition : A guide to statutory and voluntary bodies which can help teachers to plan and carry out work in Education for Mutual Understanding / . - Belfast : The F.O.C.U.S. Group ; Forum on Community Understanding & Schools, 1992. - 43 s. : ill.

Artikler

Krabbe, Ludvig: Skoleundervisningen og Folkeforbundet. I: Tilskueren, 1928:2 s. 211-216.

Interent baseret kilder til fredsundervisning

2 new listserve discussion groups on peace

Pedagogiska institutionen, Pedagogiska rapporter - Umeå universitet, pedagogiska institutionen, pedagogik, universitet
--http://www.ped.umu.se/pub/pedrapp.html

KUF - publikasjoner, World Education Report 1995 - Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet World Education Report 1995 World Education Report 1995 er UNESCOS's tredje rapport om utdanningssituasjonen i verden. Den er tidligere kommet ut i 1991 og 1993. Rapportene tar opp ulike temaer rundt…

Pruzan Mikkelsen, Kirsten: Mirakelskolen. Berlingske Tidende, 20-04-2000.
EHV-undervisning
Education in Human Values. Grundlagt af Victor og Genoveva Kanu i Zambia i forbindelse med deres skole, Shri Sathya Sai, hvor undervisningen bygger på fem universielle værdier: Sandhed, Rigtig Handling, Fred, Kærlighed og Ikkevold. Når man holder sig til sandheden, fører det til rigtig handlemåde, som fremmer fred (baseret på indre stilhed, harmoni), som igen muliggør uselvisk kærlighed og medfølelse, som resulterer i ikkevold/skade i tanke, ord og handling.

Antarktis-traktaten fra 1959 er lagt ind i Fredsakademiets freds- og sikkerhedspolitiske Leksikon på dansk og et forløbigt undervisningsmateriale til samfundsfag er udarbejdet til folkeskolernes ældste klasser.

Internetbaseret undervisning generelt

Andersen, Tem Frank: Hurtigere, længere og bedre. Informations kronik, 09-06-2000.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page