UNDP

The United Nations Development Programme / FNs Udviklingsprogram
- http://www.undp.dk/om-undp/ , og
- http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home.html
UNDP blev stiftet den 22. november 1965 med fusionen af det udvidede program for teknisk bistand eller EPTA og De Forenede Nationers særlige fond. I 1971 blev de to organisationer fuldt integreret i UNDP. Rationalet var at "undgå overlapning af [deres] virksomhed". EPTA arbejdede med de økonomiske og politiske aspekter af underudviklede lande, mens den særlige fonds formål var at udvide FN teknisk bistand
UNDP har aktuelt fem hovedfokusområder:
  1. God regeringsførelse, herunder International Human Development Indicators / Internationale menneskerettighedsstandarder og udviklingsindikatorer
  2. Fattigdomsbekæmpelse
  3. Energi og miljø
  4. HIV/AIDS
  5. Konfliktforebyggelse

Litteratur

Human Development Report 2011: Sustainability and Equity: A Better Future for All., 185 s.
- http://hdr.undp.org/en/reports/ , og
- http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page