utugt

Utugt er et moralsk, patrikalsk og religiøst begreb, der i Danmark også kan være en overtrædelse af straffeloven.
Ved utugt overtrædes den sarte, bornerte kønsmoral, seksuel løsagtighed opfattes anstødeligt, da det er usædelighed: uægteskabelig kønslig omgang.
Se også: Frivolitet ; pornografi.

Litteratur

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, I-II.
/ : Justitsministeriet, 2012. ; Betænkning nr. 1534

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page