Udenrigsministeriet

Dansk ministerium oprettet 1848.
Fortsat fra: Departementet for de Udenlandske Anliggender 1770-1848.
Lov om udenrigstjenesten, 1983.
§ 1. Udenrigstjenesten har til formål at varetage rigets mellemfolkelige anliggender.
Stk. 2. Udenrigstjenesten forestår og koordinerer udenrigspolitiske og udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder Danmarks deltagelse i samarbejdet inden for De europæiske Fællesskaber, internationale organisationer, det internationale udviklingssamarbejde samt behandlingen af folkeretlige spørgsmål.
Stk. 3. Udenrigstjenesten yder bistand til danske statsborgere samt bistand til danske virksomheder i deres erhvervsmæssige forbindelser med udlandet.
Kapitel II
§ 2. Udenrigstjenestens 3 grene, udenrigsministeriet, de diplomatiske og de konsulære repræsentationer, udgør en fælles tjeneste.
Se også: Bedømelsesudvalget ; Danida ; Danmarks Eksportråd ;Fiskeristyrelsen ; Forskningsrådet for Udviklingsforskning ; Ligestillingsafdelingen ; Nedrustningsudvalget ; Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde ; Thule ; Udvalget for ekstraordinære industriarbejder m.v. for den tyske regering (Odel-udvalget) ; Udetillægsnævnet ; Udviklingspolitisk Råd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Justitsministeriet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Udenrigsministeriet under Besættelsen (afgivet paa Grundlag af foreliggende danske Dokumenter) : Beretning til Folketinget afgivet af den af Folketinget under 8. Januar 1948 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45, 5, 1948

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page