Undervisningsministeriet

Oprettet 1916 med flere kaldenavne:
Fra: 1987-1993: Undervisnings- og Forskningsministeriet.
Fra: 2011-2013: Ministeriet for Børn og Undervisning.
Fra 2015: Undervisningsministeriet.
Fra 2019: Børne- og Undervisningsministeriet.
Fortsat 1916 fra: Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.
Se også: Ankenævnet for Gældssanering af Statsgaranterede Studielån ; Ankenævnet for Uddannelsesstøtten ; Ankenævnet vedrørende Læresteder og Praktikvirksomheder ; Atomenergi-kommissionen ; Byggeriets Uddannelsesnævn ; Direktoratet for Arbejdsmarkeds-uddannelserne ; Direktoratet for de Videregående Uddannelser ; Direktoratet for Erhvervsuddannelserne ; Direktoratet for Folkeskolen ; Direktoratet for Folkeskolen, Folkeoplysning og Seminarier mv. ; Direktoratet for Folkeskolen og Seminarierne ; Direktoratet for Folkeskolen, og Seminarier mv. ; Direktoratet for Voksenundervisning og Folkeoplysning mv. ; Direktoratet for Ungdomsundervisningen ; Erhvervsuddannelsesrådet ; Grundskolerådet ; Folkeskoleloven ; Folkeskolerådet ; Folkeskolens Forsøgsråd ; Folkeskolens Udviklingsråd ; forskning ; Forskningens Fællesudvalg ; Fællesrådet for de Videnskabelige Biblioteker ; Gymnasierådet ; Kollegierådet ; Kvalifikationsnævnet ; Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ; Landbrugsuddannelsesrådet ; Lærlingerådet ; Nævnet for Markedsførings- og Konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse ; Planlægningsrådet for forskningen ; Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser ; Rådet for Børns Læring ; Rådet for Demokratisk Dannelse ; Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen ; Rådet for Fritidsundervisning for voksne ; Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser ; Rådet for Ingeniøruddannelserne ; Rådet for Voksen- og Efteruddannelse ; Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse ; Skolestyrelsen ; Statens Pædagogiske Forsøgscenter ; Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen ; Styrelsen for International Uddannelse ; Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ; Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte ; Sygeplejerskeuddannelsesnævnet ; Teknikumrådet ; Tilsynsrådet for de Teknologiske Institutter ; Tilsynsrådet for Statens Pædagogiske Forsøgscenter ; Tilsynet med Nukleare Anlæg ; UNESCO ; uddannelse ; Uddannelsesnævnet for luftfartsuddannelserne ; Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne ; Uddannelsesrådet for ikke-faglærte Arbejdere ; Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene ; Uddannelsesstyrelsen ; undervisning ; universitet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg : 1. betænkning.
/ : Undervisningsministeriet, 1972. ; Betænkning 661)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page