Udviklingspolitisk Råd

Råd oprettet 2017 under: Udenrigsministeriet.
Udviklingspolitisk Råd har til opgave at yde udviklingsministeren strategisk og faglig rådgivning om udviklingssamarbejdet.
Udviklingspolitisk Råd drøfter og rådgiver ministeren om bl.a. landepolitikpapirer, landeprogrammer, bevillinger til programmer og projekter med budget over 39 mio. kr., strategier for Danmarks samarbejde med multilaterale organisationer, samt prioriteringer i evalueringsprogrammet.
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde, 2016.
§ 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Stk. 2. Der udpeges et nyt Udviklingspolitisk Råd umiddelbart efter lovens ikrafttræden. .
Se også: Styrelsen og Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde ; Styrelsen og Rådet for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene ; udvikling ; udviklingspolitik ; udviklingslande.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Udviklingsministerens rådgivere udtrykte bekymringer over Løkkes nye prestigeprojekt : Regeringens udvalgte rådgivere var forbeholdne, da P4G skulle godkendes til at modtage 225 millioner bistandskroner. Statsministerens nye 'globale' initiativ for grøn vækst risikerer at blive for bureaukratisk og handle for meget om danske interesser, påpegede de. Udenrigsministeriet lovede en gennemgang af organisationen, men selv om den stadig ikke er blevet lavet, er der nu flere penge på vej Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 19. oktober 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page