udflytte

Oprindelig betydning: At flytte fra sin oprindelige plads i landsbyen ud på en til landsbyen hørende jordlod,
specielt i perioden efter stavnsbåndets ophævelse i 1788.
Nu: Udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provindsen.
Rigsrevisionens beretning om udflytning af statslige arbejdspladser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2017.
Regeringen besluttede med planen Bedre Balance i oktober 2015 at udflytte 3.899 statslige arbejdspladser. Planen var et udtryk for et politisk ønske om at placere flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.
Folketinget godkendte med vedtagelsen af finansloven for 2016, at der blev afsat en reserve på 400 mio. kr. til udflytningen, og at resten af omkostningerne skulle betales af ministerierne selv. På finansloven for 2017 afsatte Folketinget yderligere knap 190 mio. kr., som blev indarbejdet i institutionernes bevillinger for 2017 og frem. Finansministeriet skønnede med betydelig usikkerhed, at de samlede engangsudgifter til udflytning af statslige arbejdspladser ville blive 250.000-450.000 kr. pr. udflyttet årsværk.
Se også: Decentralisere ; liggetid.

Litteratur

For Venstre er udflytning et våben mod dets kritikere : Venstres opgør med Klimarådet afslører, at statsministeren misbruger sit store projekt om at skabe balance i Danmark. / : Rune Lykkeberg. I : Information, 12. januar 2019.
Status på udflytning af statslige arbejdspladser. / : Finansministeriet, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page