uddannelse

Sammenfatning af begreberne organiseret, systematisk og (helst) kompetancegivende  dannelse, opdragelse og undervisning.
For nogle foregår uddannelsen hele livet igennem, men for de fleste afsluttes korte eller lange uddannelser med en eksamen.
Se også: Akkrediteringsrådet ; Akkrediteringsinstitutionen ; arbejdsmarkedsuddannelser ; børensoldater ; Center for Grundskoleforskning ; Center for Strategisk Uddannelsesforskning ; Danmarks Evalueringsinstitut ; erhvervsuddannelser ; Al-Farabi ; Foreningen for Uddannelse og Kultur ; fredehjem ; fredsundervisning ; grunduddannelse ; Institut international de cinématographe educatif ; International Association for Intercultural Education (IAIE) ; mellemuddannelse ; oblati ; oplysning ; overbygningsuddannelse ; praktikuddannelse ; uddannelsesaktivering ; uddannelsesanstalt ; uddanneslesbarriere ; uddannelsesberedskab ; uddanelsesinstitution ; uddannelseskløft ; uddannelsesorlov ; uddannelsesprogrammer ; uddannelsessektor ; uddannelsessted ; uddannelsessociologi ; uddannelsesunderholdning ; uddannelsesøkonomi ; UNESCO ; ungdomsuddannelser ; vandrefugle ; velfærdsuddannelserne ; voksenuddannelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page