vej

Kørebane for trafik.
Også en bevægelses rute eller mål, fred er vejen.
Også selve afstanden mellem udgangspunktet og målet.
Første kendte danske vejlovgivning i Jyske Lov.
Se også: Adelvej ; aldelfarvej ; alfavej ; alvej ; autostrada ; autoværn ; befordringsmidler ; bivej ; boulevard ; cykelsti ; forbindelsesvej ; fortov ; færdsel ; Færdselssikkerhedsudvalg ; gyde ; gågade ; herredvej ; hovedfærdselsåre ; hovedvej ; hærstræde ; hærstrøg ; hærvej ; kirkefred ; kongevej ; køretøj ; landevej ; markvej ; motorvej ; privatvej ; rundkørsel ; skovvej ; strøg ; stræde ; tingfred ; Trafikministeriet ; vejarbejde ; Vejdirektoratet ; vejfarer ; vejfred ; vejkort ; vejnet ; Vejregelrådet ; vejsidebombe ; vejsti ; vejviser ; ægt.

Litteratur

CRS: Federal Aid to Roads and Highways Since the 18th Century: A Legislative History / John Williamson. January 6, 2012. - 16 s.
Schovsbo, Per Ole: Samlinger og udstillingsmateriel af betydning for Danmarks Vej og Bromuseum. Trafikudvalget, 48 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page