vej

Kørebane for trafik.
Også en bevægelses rute eller mål, fred er vejen.
Også selve afstanden mellem udgangspunktet og målet.
Første kendte danske vejlovgivning i Jyske Lov.
En itinerar var i antikken og i middelalderen 1) En vejviser og sejlrutebeskrivelse som uden atlas eller kort beskriver rejseruter eksempelvis for nordiske pilgrimme, der vile rejse til den hellige grav i Jerusalen. Kilde: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, bind 7 spalterne 517-520. 2) En rejsedagbog eller rejsebeskrivelse og 3) En militær marchrute.
Se også: Adelvej ; aldelfarvej ; alfavej ; alvej ; autostrada ; autoværn ; befordringsmidler ; bilisme ; bivej ; boulevard ; cykelsti ; forbindelsesvej ; fortov ; færdsel ; Færdselssikkerhedsudvalg ; geografi ; gyde ; gågade ; herredvej ; hovedfærdselsåre ; hovedvej ; hærstræde ; hærstrøg ; hærvej ; kartgorafi ; kirkefred ; kongevej ; køretøj ; landevej ; markvej ; motorvej ; privatvej ; rundkørsel ; skovvej ; strøg ; stræde ; tingfred ; Trafikministeriet ; vejarbejde ; Vejdirektoratet ; vejfarer ; vejfred ; vejkort ; vejnet ; Vejregelrådet ; vejsidebombe ; vejsti ; vejviser ; ægt.

Litteratur

Betænkning om naturfredning I. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning nr. 461; 1967
Betænkning om naturfredning II. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning nr. 461; 1967

CRS: Federal Aid to Roads and Highways Since the 18th Century: A Legislative History / John Williamson. January 6, 2012. - 16 s.
Gods på vej : vejtransportens Danmarkshistorie : forsyningskæder, teknologi, regulering, I-III.
/ : Jørgen Burchardt. Kulturbøger, Danmarks Tekniske Museum, 2017.
Schovsbo, Per Ole: Samlinger og udstillingsmateriel af betydning for Danmarks Vej og Bromuseum. Trafikudvalget, 48 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page