velfærdsorlov

Orlov til værnepligtige, som godtgør, at orloven vil være af afgørende betydning for deres egen eller deres nærmeste pårørendes velfærd, eksempelvis når den pågældendes tilstedeværelse pga sgdom anses for at være nødvendig for videreførsel af egen eller forældrenes virksomhed.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page