Vatikanstaten

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydeuropæisk romersk katolsk  bystat og teokrati med grænser til Rom i Italien.
Natur:
Tekst.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Middelalderen. Kirkestaten. Guide aux Archives du Vatican (1911).
http://www.archive.org/details/guideauxarchives00bromuoft
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Vatikanet var neutralt under anden verdenskrig ifølge Lateran-traktatens art. 24, 1929: ..."Med hensyn til suverænitet, der henhører under det også i den internationale verden, erklærer pavestolen, at det ønsker at forblive og fortsat ikke vil være omfattet af nogen tidsmæssigt begrænset rivalisering mellem andre stater og internationale kongresser kaldet til at afgøre sådanne sager, medmindre de stridende parter gør en gensidig appel til sin mission for fred, men forbeholder sig selv i alle tilfælde ret til at udøve sin moralske og åndelige magt.
Derfor vil Vatikanstaten altid og under alle omstændigheder betragtes som neutral og ukrænkeligt område".
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
La bibliothèque du Vatican au xvie siècle : notes et documents (1886).
- http://www.archive.org/details/labibliothqued00mn
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Musik:
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties: Nej.
International organisering
Vatikanstaten er medlem af EU og har observatørstatus ved FN (og det samme gælder for Malteserordenen / Sankt Johannes' Suveræne Militære Hospitalsorden af Jerusalem, (kaldet) af Rhodos og (kaldet) af Malta / Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), OSCE.
Regering: Teokrati.
Parlament: Nej.
Forsvar / militær: Schweizergarden.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
How the Vatican built a secret property empire using Mussolini's millions: Papacy used offshore tax havens to create £500m international portfolio, featuring real estate in UK, France and Switzerland. / David Leigh, Jean François Tanda and Jessica Benhamou. The Guardian, Monday 21 January 2013.
Mussolinis millioner bag Vatikanets ejendomsimperium : Pavedømmet brugte fascistiske donationer til at skabe en ejendomsportefølje i lande som Frankrig, Schweiz og Storbritannien til en værdi af over 5 milliarder kroner. / : David Leigh, Jean François Tanda og Jessica Benhamou. I: Information, 01/24/2013.
Seidelin, Michael: Mistanke om urent trav klæber til pave. I: Politiken, 02/25/2012.
BNP - , landbrug, fiskeri, Industri.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page