Veterinærdirektoratet

Historisk direktorat oprettet 1931 under: Landbrugsministeriet.
Forsættes 1997 som: Veterinær- og Fødevaredirektoratet.
Forsættes 2004 som: Fødevarestyrelsen.
Bekendtgørelse om Veterinærdirektoratets opgaver og beføjelser, 1995.
§ 1. Veterinærdirektoratet varetager forebyggelses- og bekæmpelsesopgaver vedrørende husdyrsygdomme og zoonoser samt kontrol- og tilsynsopgaver vedrørende udførsel og indførsel af levende dyr og produkter heraf i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.
Stk. 2. Veterinærdirektoratet varetager kontrol- og tilsynsopgaver vedrørende levnedsmidler og andre animalske produkter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.
Stk. 3. Veterinærdirektoratet har til opgave at føre tilsyn med landets veterinærvæsen, at følge sundhedstilstanden blandt husdyrene i Danmark og i fornødent omfang i andre lande samt at overvåge den veterinære levnedsmiddelkontrol og det veterinære levnedsmiddeltilsyn i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom.
Se også: Føde ; landbrug ; veterinær ; Det veterinære Sundhedsråd.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page