værdipapircentral

Udstedelse af aktier og obligation mv., der noteres på Københavns Fondsbørs, (fondsaktiver), sker gennem en værdipapircentral, der registrerer fondsaktiverne og i væsentligt omfang også disses omsætning.
Se også: Finanstilsynet ; Klagenævnet for Værdipapircentraler ; værdipapir.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page