værk

1. Virke, aktivitet, arbejde, virksomhed (værksted), herunder resultatet af forfatteres eller kunstneres virksomhed og produktion, eksempelvis et digert værk eller samlede værker. Litterære eller kunstneriske værker.
Betænkning over Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, 2013.
Den foreslåede ændring er en redaktionel konsekvensrettelse, som har til formål at skabe overensstemmelse mellem sprogbrugen ved beskrivelse af de værker, som indkøbes i henhold til lovforslagets § 4, stk. 2, og de værker, kulturministeren ifølge bestemmelsen i lovforslagets § 4, stk. 3, bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om.
2. Lidelse, der er forbundet med smerter.
Se også: Atomkraftværk ; fabrik ; Kunstindeks Danmark ; kulturarv ; ophav ; ophavsret.

Litteratur

De vigtigste ophavsretlige bestemmelser : Kort vejledning for biblioteker / : Harald von Hielmcrone. Statsbiblioteket, 2013.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page