Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Vietnam: klima og
klimaforandringer:

Vietnam er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
The Climate Change in Vietnam and its Impact on Agricultural Sector in Vietnam: Conference Paper November 2018. / : Cuong Ho.
Se også: Asiens klima

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page