våbenkontrol

Våbenkontrol omfatter kontrol med henblik på rustningsbegrænsning, nedrustning af militære styrker, forhindring af eksport af våben og overvågning af enkelte våben og deres anlæg, eksempelvis i forbindels med frivillig eller tvungen nedrustning. Våbenkontrol kan finde sted efter en krig, hvor den tabende part, eksempelvis Tyskland efter første og anden verdenskrig, tvinges til omfattende nedrustning. Våbenkontrol gennemføres også i forbindelse mod embargoer mod lande eller deltagere i en konflikt, eksempelvis Angola. Våbenkontrollen startede i Folkeforbundet. Nyeste eksempler på våbenkontrol er FNs våbeninspektører mod Irak, det nu nedlagte UNSCOM, og dets efterfølger UNMOVIC.
Våbenkontrol forhandles i en række internationale organisationer som FN, IAEA og OSCE og i forbindelse med nedrustningstraktater. Organisationerne som verificerer, at kontrol- eller nedrustningsaftalerne overholdes, kaldes grupper eller regimer, eksempelvis Arms Control Association, Australiengruppen, COCUM, Europarådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM), Missile Technology Control Regime (MTCR), Wassenaar aftalen om eksportkontrol for konventionelle og dobbeltanvendelige varer og teknologier, Zangger (NPT Exporters) Committee. I Danmark varetages våbenkontrol af Industriministeriet, Erhvervsfremmestyrelsen og Eksportkontrolkredsen, hvori andre myndigheder og dansk erhvervsliv er repræsenteret samt af Civilkontoret. Gennemsigtighed om dobbelt anvendelse af teknologi og adfærdskodex for våbenhandlere, er også forsøg på våbenkontrol.

Litteratur

CRS: Arms Control and Nonproliferation: A Catalog of Treaties and Agreements. / : Amy F. Woolf et al. 2015.
Forslag til ny dansk krigsmateriellov / Kirsten Bruun ; Geert Grønnegaard ; Hanne Marie Sieg Sørensen ; Bjørn Vestager ; Jan Øberg. - Hundested : Forlaget Solstikken, 1977. - 24 s.
Goldblat, Jozef: Arms Control. - London : Sage, september 2002.
Heurlin, Bertel: Kontrol med kernevåben : En analyse af kernevåbnenes rolle i international politik. SNU, 1986. - ISBN 87-503-6346-8.
Lindboe, Rasmus: Minister erkender brøler i våbensag. I: Information, 09/04/2003.
Unges kamp for våbenkontrol er nået helt ud i USA's ærkekonservative bagland : Efter massedrabet på et gymnasium i Florida i februar er en national bevægelse af skoleelever vokset frem. Den planlægger at få en ny generation af vælgere til at stemme på tilhængere af øget kontrol med våbensalg ved midtvejsvalget til Kongressen i november. Også i konservative delstater er unge begyndt at tage et opgør med våbenkulturen. / : Martin Burcharth. I: Information, 15. juni 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page