vejfred

Del af kongefreden.
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven), 2015.
§ 1. Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.
Se også: Vej.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page