Zahlkassen

Zahlkassen er Rigets hovedkasse, som forvaltede den større del af statens indtægter og udgifter i perioden under enevælden 1680-1848. Mange indtægter og udgifter blev dog administreret lokalt ved amter og toldsteder eller gennem Partikulærkammeret, hvorfor Zahlkasseregnskaberne ikke omfatter samtlige statslige indtægter og udgifter. Fra 1692 indgik de kgl. indtægter af Hertugdømmerne i den Slesvig- holstenske hovedkasse i Rendsburg, og fra 1715 indrettedes en særlig kasse i Oslo for de norske indtægter. Arkiv: Rigsarkivet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page