Zangger (NPT Exporters) Committee

Zangger kommiteen består af 31 stater. Den blev dannet i de tidlige 1970'ere for at udstikke retningslinjer om eksportkontrol i forbindelse med ikkespredningsaftalen (Artikel III(2)). Ifølge artiklen skal underskrivere af traktaten ikke eksportere: (a) kilde eller specielt spaltebart materiale, eller (b) udstyr eller materiale specielt udformet eller forberedt til behandling, brug eller produktion af specielt spaltebart materiale til ikke atomvåbenbesidende stater for fredelige formål, undtagen kilden eller specielt spaltebart materiale er underlagt sikkerhedsreglerne i denne artikel.

Listen over kontrollerede produkter som Zangger kommitteen udviklede er kendt som aftrækker-listen, fordi eksport af disse varer tiltrækker IAEAs sikkerhedsregler. Disse varer kontrolleres under Zangger-kommiteen viden, fordi, hvis de blev misbrugt, kunne de bidrage til udvikling af atomvåben-programmer, eksempelvis plutonium, HEU, reaktorer, bearbejdnings- og berigelsesanlæg, og udrustning og udstyr til sådanne fabrikker.

Aftrækkerlisten ajourføres løbende siden den blev vedtaget i 1974 for at give flere detaljer og klarhed inden for alle områder af den kernefysiske brændselscirkel. NPTs fundamentale kriterium er stadig om en vare er "specielt udformet eller forberedt til kernefysisk brug".

Zangger-kommiteens krav for eksport af varer på aftrækkerlisten er, at de 1) ikke bruges i atomvåben, 2) at de underkastes IAEA sikkerhedsregler i modtagerlande som ikke har atomvåben, og 3) at de ikke eksporteres undtagen de underkastes sikkerhedsregler i de nye modtagerlande.

De fleste forpligtigelser som er vedtaget af kommiteens medlemmer er offentligt tilgængelige i IAEAs Agency's Information Circular (INFCIRC) 209 serie.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page