Logo til Det danske Fredsakademi af Carsten Rütting Schweitz.

Det danske fredsakademis skoletjeneste

Igennem mange år er der akkumuleret stor viden blandt de, der har deltaget i opbygningen af Det danske Fredsakdemi. Viden inden for en lang række samfundsfaglige emner som har relevans i forskellige undervisningssammenhænge.

Som en første service kan der nu rekvireres foredragsholdere, oplægsholdere og gæstelærere. Foredragsholderne kan foredrage om flere emner.

Priser efter gældende overenskomst eller efter aftale med foredragsholderne.

Foredragsholdere

Overlæge
Anton Aggernæs
CV
Emner: Alt godt fra havet.


Aakdemiingeniør
Erik Lau Christensen
CV
Emner: Fredsundervisning.


Geert Grønnegaard, Aldrig mere Krig. Civilingeniør
Geert Grønnegaard

Emner:

 1. Militarisme i den danske hverdag.
 2. Kultur og medier.
 3. Fredsskabende alternativer for dansk udenrigspolitik.
 4. Dansk våbenkontrol og -handel.
 5. Bevillingeren til det militære forsvar - ministeriets bedste fiduser.
 6. Hvordan slipper vi af med hjemmeværnet?
 7. Oplevelser fra 35 år som fredsaktivist.

Lektor i samfundsfag og historie:
Arne Hansen- post@arnehansen.net
Sønderjyllands Allé 35
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98 42 55 42
Hjemmeside: Internet-hjemmeside for flygtninge og positiv fred -
http://www.arnehansen.net
CV:

Har tidligere undervist i 27 år i samfundsfag, historie og været studievejleder i gymnasiet.

Arne Hansen, Aldrig mere Krig.

Nu Aktiv i Aldrig mere Krig og tidligere i det hedengangne Nej til Atomvåben og Frederikshavn for Fred fra først i 80'erne. Har siden 1985 også været aktiv med at hjælpe voldens og krigens ofre, de nødstedte flygtninge og fremme deres etniske ligestilling og det danske samfunds udvikling af flerkulturelle og sociale integration, da det er et nødvendigt stykke fredsarbejde. Bl.a. aktiv i Landsforeningen af Danske Flygtningevenner, Frederikshavn Multietniske Forening og POEM og Mellemfolkeligt Samvirke og Hvide Busser-projektet under Kosovo-krigen.

Emner:

Særlige interesser er:

 1. - fredsundervisning,
 2. - fjernelse og forebyggelse af gensidige fjendebilleder - bl.a. gennem udvikling af social, etnisk og kønslig ligestilling, mangfoldighed og gensidig respekt og samarbejde,
 3. - ikkevoldelig konfliktløsning,
 4. - ikkevoldelige og/eller ikke-offensive forsvarsstrategier,
 5. - atomvåbenafrustning,
 6. - bekæmpelse af våbenproduktion og våbenhandel
 7. - og afsløring af regeringers og organisationers hykleri og løgne, f. eks under Kosovokrigen, og deres voldtagelse af sproget, f.eks af begrebet fred.
 8. - Bekæmpelse af den tiltagende militarisering af hele samfundslivet f. eks folkeskoleelevers militærpraktik og Hjemmeværnets skyde-kampagner
 9. - nationalismens, racismens, militarismens og krigens voldsofre: forråede "vindere" og: flygtningene - og deres forsoning?
 10. - bruge flygtningenes erfaringer i fredsundervisning.
 11. - bekæmpelse af den strukturelle vold og ideologiske/religiøse intolerance som skaber undertrykkelse og krige
 12. - civil ulydighed af samvittighedsgrunde som f. eks militærnægtelse og hjælp til nødstedte flygtninge i livsfare.

PhD-studerende
Jørgen Johansen
Emner: Jeg holder kurser i og kan forelese om konflikthantering, sivil ulydighet, sikkerhetspolitikk, verneplikt, antimilitarisme, international politikk, EU og militarismen, Gandhi og international fredsbevegelse.


Karsten Mathiasen
Hugkrogen 6
4640 Faxe
Tlf: 56725115 23610315
Mail: cirkus@bella-donna.dk
www.tilgivelse.dk
Karsten Mathiasen er historiefortæller med et stort repertoire med historier, der viser vejen til fred og forsoning. Et eksempel på fortælle-tema: "Når krigens afsind bliver afløst af forsoning" om f.eks. julefreden i 1914, om en amerikansk soldat, der forsones med en nordvietnamesisk soldat tyve år efter Vietnamkrigen, og mange andre forsoningshistorier.
Har været "kommunal fortæller" i Faxe Kommune i en årrække, med bl.a speciale i historier der fremmer trivsel og forebygger mobning. Kan fortælle på en skole for alle klasserne over en dag. Har også mange års erfaring med cirkusunderholdning for børn.
Også fortællearrangement om tilgivelse sammen med sognepræst Mogens Ohm Jensen: Tilgivelsens mulighed og umulighed - og nødvendighed. Forfatter til bogen "Den såkaldte krig mod terror"
- http://www.tilgivelse.dk/probl_disp/terrorkrigen_bogen.html


Bibliotekar
Holger Terp
Emner: Temaer over fredsbevægelsens historie.


Fredsakademiet.
Locations of visitors to this page