Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 5. Juni 1849 / Time Line June 5, 1849

Version 3.0

4. Juni 1849, 6. Juni 1849


06/05/1849
Danmarks Riges Grundlov og 'folkestyre' stadfæstes
I en pause i krigshandlingerne i første slesvigske krig, stadfæstes grundloven.
Rigsdagen = Landstinget og Folketinget begynder sin lovgivende og politiske virksomhed. Første valg til Folketinget juleaftensdag 1849. Første valg til Landstinget i december 1849.
Suverænitetsafsnittet § 18: "Kongen erklærer Krig og slutter Fred, samt indgaar og ophæver Forbund og Handelstraktater; dog kan han ikke uden Rigsdagens Samtykke afstaa nogen Del af Landet, eller indgaa nogen Forpligtelse, som forandrer de statsretslige Forhold".
Provisoriske love § 25: "I særdeles paatrængende Tilfælde kan Kongen naar Rigsdagen ikke er samlet, udstede foreløbige Love, der dog ikke maa stride mod Grundloven og altid bør foreligges den følgende Rigsdag".
Værnepligtsafsnittet er § 95: "Enhver våbenfør mand er forpligtiget med sin person til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver".
Litteratur: Neergaard: Under Junigrundloven.

06/05/1849

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for junil 1849

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page