Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik febraur 1886

Version 3.0
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Januar 1886, Marts 1886


02/01/1886

02/02/1886

02/03/1886

02/04/1886

02/05/1886

02/06/1886

02/07/1886

02/08/1886
Kongen hjemsender Rigsdagen.

02/09/1886

02/10/1886
Den provisoriske finanslov for finansårert 1885-86 udsendes igen.

02/11/1886

02/12/1886

02/13/1886

02/14/1886

02/15/1886

02/16/1886

02/17/1886

02/18/1886

02/19/1886

02/20/1886

02/21/1886

02/22/1886

02/23/1886

02/24/1886

02/25/1886

02/26/1886
Congo selvstændig, neutral og et frihandels område
Efter en international konference i Berlin, erklæres Congo selvstændig og neutralt - vel og mærke under den belgiske kongens personlige ledelse. Leopold 2 hjælpes af den belgiske statsminister Auguste Beernaert. De magter som har underskrevet overenskomsten, “forpligtige sig til i tilfælde af strid i henseende til grænserne eller inden for grænserne, for de i overenskomsten omhandlede territorier, inden de skrider til at bruge våbenmagt, at tage tilflugt til en eller flere af de venskabelige magters mægling”. Kolonisterne intensiverer elfenbenshandlen og undertrykkelsen af de 'indfødte'.

02/27/1886

02/28/1886

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page