Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 10. April 1894 / Time Line April 10, 1894

Version 3.0

9. April 1894, 11. April 1894


04/10/1894
Forlig mellem Højreregeringen og Det moderate Venstre om parlamentarisme og Københavns befæstning forhandles færdigt:
Forsvaret skal have neutralitet som mål, militærudgifterne nedsættes og indkaldelser af værnepligtige skal begrænses.

04/10/1894

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page