Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 11. januar 1904 / Time Line January 11, 1904

Version 3.5

10. Januar 1904, 12. Januar 1904


01/11/1904
Folkemord i Tysk Sydvestafrika/Namibia
Det oprindelige Hererofolk i Namibia begynder et væbnet oprør mod den tyske kolonialisme i den nordlige del af [Damara]landet. Mere end 65.000 af de 80,000 hereroer dræbes. Tyskerne etablerer i 1904 flere koncentrationslejre, bl.a. på øen Shark Island, i Windhoek, Okahandja og ved Swakopmund. Senere oprettes koncentrationslejrene ved Karibib og Lüderitz. Oprøret nedkæmpes i 1908.
Kilder: Hanchard, Michael G.: Herero and Nama Rebellions, 1904-1907 : A prelude to the modern holocaust?
Herero-upproret. Kungl. Krigsvetenskaps-Akademiens Tidsskrift, 1905:8 s. 177-192.
Den Jyske Historiker: Særhefte om folkemord. 2000.
Redressing Colonial Genocide under International Law : The Hereros' Cause of Action against Germany. / : Rachel Anderson. In: California Law Review, Volume 93 | Issue 4 Article 3, 7-31-2005.
Reuters: Tyskland nægter at betale erstatning. I: Berlingske Tidende, 07/19/2004.
Tysklands sorte samvittighed / Halfdan Muurholm ; Casper Erichsen. I: Information, 06/02/2001

01/11/1904
Genocide in German South West Africa / Namibia
The original Herero people in Nanibia start an armed rebellion against the German colonialism in the northern part of [Damara] country. More than 65,000 of the 80,000 Herero's were killed. The Germans set up in 1904 several concentration camps, including on the Shark Island, in Windhoek, Okahandja and Swakopmund. Later on concentration camps were established at Karibib and Lüderitz. The rebellion was fought down in 1908.

01/11/1904
Völkermord in Deutsch-Südwestafrika / Namibia
Die ursprünglichen Herero in Nanibia beginnen einen bewaffneten Aufstand gegen die deutsche im nördlichen Teil von [Damara] Land Kolonialismus. Mehr als 65.000 der 80.000 Herero die getötet wurden. Die Deutschen machten in 1904 mehrere Konzentrationslager, darunter auf der Shark Island, in Windhoek, Okahandja und Swakopmund. Später Konzentrationslagern wurden bei Karibib und Lüderitz gegründet. Der Aufstand wurde in 1908 gekämpft.
Wikipedia: Aufstand der Herero und Nama. - http://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_der_Herero_und_Nama

01/11/1904

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for januar 1904

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page