Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 5. Juli 1913 / Time Line July 5, 1913

Version 3.0

4. Juli 1913, 6. Juli 1913


07/05/1913
Den tyske pacifist Carl von Ossietzkys første artikel, Das Erfurter Urteil, offentliggøres i tidsskriftet Freien Volk, 1913:27.

07/05/1913
Der indføres forhåndscensur af film i Danmark.
'Bekendtgørelsen af 5. juli 1913 bestemte, at enhver film skulle underkastes censur af særlige af justitsministeriet ansatte censorer. Censorerne kunne godkende filmen uden indskrænkning eller med den særlige begrænsning, at børn under 16 år ikke havde adgang. Godkendelsen kunne gøres betinget af foretagelse af beskæringer. Censuren omfattede også reklamebilleder (plakater og lign.). Der var ikke i bekendtgørelsen angivet retningslinier for censurens udøvelse.'
Litteratur: Betænkning om filmcensur. Betænkning nr. 468, 1967. s. 7.

07/05/1913

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for Juli 1913

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page