Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 5. Juni 1915 / Time Line June 5, 1915

Version 3.0

4. Juni 1915, 6. Juni 1915

Kvindetoget til Amalienborg i Bredgade

06/05/1915
Ny grundlov
Værnepligtsafsnittet flyttes til paragraf 88. Tjenestefolk og kvinder 'får' valgret til Rigsdagen. Rigsretten indføres sammen med ministeransvarlighedsloven. Kvinder går i demonstration til Amalienborg, for at vise deres glæde over stemmeretten.
Demonstrationen arrangeres af Danske Kvinders Nationalråd.
Blandt deltagerne er Matilde Bajer, Henni Forchhammer, Gyrithe Lembke og Elna Munch.
Kilde: Daugaard, Thora: Danske Kvinders Valgretstog. I: Fred og Frihed, 1940:5 s. 32-34.

06/05/1915

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for junil 1915

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page