Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 10. december 1922 / Time Line December 10, 1922

Version 3.5 /
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen
Christian Erichsen
Christian Erichsen

9. December 1922, 11. December 1922


12/10/1922
Fem dages international verdensfredskongres starter i Haag.
Litteratur: Fimmen, Edo: Krieg dem Kriege : Die Aufgabe der organisierten Arbeiter in der Bewegung für den Weltfrieden / Rede, gehalten von Edo Fimmen, Sekretår des internationalen Gewerkschaftsbundes, Sekretär der internationalen Transportarbeiter-Föderation auf dem internationalen Kongress für den Weltfrieden, abgehalten im Haag vom 10.-15. Dezember 1922. - Amsterdam : internationale Gewerkschaftsbewegung, 1923. - 16 s. ; internationale Gewerkschaftsbewegung ; Organ des internationalen Gewerkschaftsbundes ; Anhang IX (Januar 1923)

12/10/1922
Professor Fridtjof Nansen modtager årets Nobelfredspris.

12/10/1922
Nobelfredsprisen 1922 fordobles af dansk forlægger
I forbindelse med professor Fridtjof Nansens forelæsning ved modtagelsen af årets Nobelfredspris, giver Christian Erichsen, hele sin disponible formue på 122.482 kr. - samme beløb som Nobelfredsprisen til Nansen. Pengene skal være til rådighed “for det store menneskekærlige og menneskefrelsende Bamhjertighedsværk, der ledes af denne fremragende norske Videnskabsmand og Folkefører i nogle af de europæiske Egne, som Verdenskrigens ulykker havde ramt med blodigst Gru”. Nansen giver begge pengegaver til humanitære formål.
Kilde: Stensgård, Erling: En praktisk Idealist : En bog om Chr. Erichsen. - Århus : F. Ryber Petersens Boghandel, 1927 s. 1.

12/12/1922

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for december 1922

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page