Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik august 1926

Version 3.0
M T O T F L S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juli 1926, September 1926


08/??/1926
300 medlemmer af den kristne sekt Nazarererne indkaldes til militærtjeneste i Jugoslavien. De nægter at adlyde og fængles. Nogle af militærnægterne og deres familier emigrerer efterfølgende til Argentina og Canada.
Kilde: Forfølgelse mod Nazarererne i Jugoslavien. I: Fred og Frihed, 1928:4 s. 3.

08/01/1926
Den månedlange 6. internationale demokratiske freds- og venskabskongres starter i Bierville ved Paris.

08/01/1926
International Aldrig mere Krig sommerlejr i Danmark
En tolv dages international sommerlejer holdes ved Pastor Molkes strandhus i Gilleleje. Deltagerne kom fra ungdomsforeningerne fra tyske Nie weider Krieg og engelske No more War. Cirka 40 deltagere, hvoraf ti danskere deltager i sommerlejren.
Kilde: Thorborg, Margrethe: Den internationale Camp i Gilleleje. I: Freds-Varden, 1936:7 s. 105-106.
Socialdemokraten Hartvig Frisch holder talen:
Krigsaarsagerne og deres bekæmpelse. I denne siger han bl.a.
'Den gammeldags Pacifisme strækker ikke til. Den rummer den Svaghed, at den kun raaber paa Fred uden at spørge, hvad Freden dækker over. Fredstilstanden kan jo betyde Uretfærdighed, Brutalitet og Umenneskelighed. Bedre end Pacifisme virker Oplysning om Krigens sande Aarsager, selv om den ikke er tilstrækkelig til at komme Nationalismen til Livs. Godtfolks Uvidenhed er imidlertid en overordentlig tungt vejende Faktor, som Nationalismen raader over gennem Pressen. Man skriver ikke mere direkte for Krig, men man indgiver Folk den Betragtning, at Krig er en Naturkatastrofe, noget i Retning af Spændinger og Udladninger. Ingen Tankegang er i Virkeligheden farligere, da den bevirker, at enhver aktiv Fredsvilje sløves.
Herimod maa der sættes en Betragtning af de rent faktiske Forhold. Det maa raabes ud, at det ikke er Naturkræfter, ikke højere Magter, der staar bag, men Mennesker, enten Menneskemasser eller Grupper af Mennesker, eller enkelte Mennesker som Repræsentanter for Grupper eller Masser. Den farligste og stærkeste af disse Grupper er Højfinansen, i hvis Haand den egentlige Magt er koncentreret. I Sammenligning med dem er de borgerlige Politikere kun Marionetter, der lægger Navn og Popularitet og passende sædelige Fagter til de andres Spil. - Hvad andet gør Politikerne, lige fra salig Wilson til Mussolini, end fra Talerstol og Tribune at messe, fløjte eller brøle den gamle Melodi: Right or wrong, my country!
Heroverfor nytter hverken Pacifisme eller Oplysning alene. Krigsaarsagerne maa bekæmpes ved organiseret Magt. Denne Magt skjuler sig i Proletariatet, og der gives ingen anden Fredsmagt i Verden. Udløsning af Proletariatets Magt er Socialdemokratiet, som i Følge Massernes økonomiske Interesse er internationalt og antikapitalistisk.
Socialdemokratiets Opgaver i øjeblikket til Bekæmpelse af Krigsaarsagerne er tre: 1) Oplysning, 2) international Organisation, 3) Erobring af politisk Magt (reel, ikke ministeriel). Dette maa ske saaledes, at man ikke binder sig til Folkeforbundet, da man derigennem kun opnaar at blive medansvarlig for den kapitalistiske Alliancepolitik. Hvorvidt det vil ske voldeligt eller fredeligt, bliver det desværre Modstandernes Sag at afgøre.
Opgaverne i Fremtiden vil være: at ændre Versaillesfreden, nedruste, knække den kapitalistiske Presse, indføre Frihandel, udjævne Befolkningstrykket og til Slut indføre "Nationalfrihed", hvorved de nationale Krige gaar over i Historien ligesom "Religionskrigene", til vore Efterkommeres Undren og Gysen over Fortidens Barbari'.
Kilde: Clarté, 1926: 9 s. 259-264 http://www2.kb.dk/ktss/clarte/1926/n09/a06/

08/02/1926

08/03/1926
Den engelske forfatter Anthony Sampson fødes.

08/04/1926

08/05/1926

08/06/1926

08/07/1926

08/08/1926

08/09/1926

08/10/1926

08/11/1926

08/12/1926

08/13/1926

08/14/1926

08/15/1926

08/16/1926

08/17/1926

08/18/1926

08/19/1926

08/20/1926

08/21/1926

08/22/1926

08/23/1926

08/24/1926

08/25/1926

08/26/1926

08/27/1926
Der offentliggøres et internationalt manifest, hvori Folkeforbundet opfordres til at foreslå tvungnen militær værnepligt afskaffet som første skridt henimod virkelig afrustning:

“Vi tror, at de på værnepligten opbyggede hære, med deres største stab af lønnede officerer, udgør en svær trussel mod freden. Tvangstjeneste betyder nedværdigelse af den fredelige menneskelige personlighed. Kasernelivet, det militære plageri, den blinde lydighed overfor nok så uretfærdige og tåbelige befalinger; og hele systemet med uddannelse til at dræbe undergraver respekten, personligheden, demokratiet og den menneskelige natur.
Mennesker, der er tvunget til at opgive deres liv, eller mod deres vilje, mod deres overbevisning og tanker for retfærdighed er tvunget til at dræbe, udgør en fornedrelse af den menneskelige værdighed.
En stat, der føler sig berettiget til at tvinge sine borgere til krigstjeneste, må også i fredstid tage hensyn til den enkeltes ret til ve og vel.
Ydermere:
Værnepligten indgyder den mandlige del af befolkningen en form for militær agression, og i en ung alder bliver man måske underlagt den form for indflydelse.
Derfor er det sådan, at uddannelse til krig, gør krig uundgåelig, ja bliver anset for at være noget at stræbe efter“
.
Blandt underskriverne af manifestet var bl.a. C.F. Andrews, Norman Angell, Henri Barbusse, A. Mendelssohn-Bartholdy, Annie Besant, Martin Buber, Edward Carpenter, Miguel de Unamuno, Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, Mahatma Gandhi, Kurt Hiller, Toyohiko Kagawa, George Lansbury, Arthur Ponsonby, Emanuel Radl, Leonhard Ragaz, Lajpat Rai, Romain Rolland, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore og Fritz von Unruh.
Kilde: Manifesto against conscription and the military system / Gandhi Informations-Zentrum …(Ed.) Christian Bartolf. - ISBN 3-930093-16-2

08/28/1926

08/29/1926

08/30/1926
På et møde i Genève grundlægges den internationale 'Foreningen af antimilitaristiske præster'.
Kilde: Freds-Varden, 1926:11 s. 178.

08/31/1926

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page