Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik august 1931

Version 3.0
M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juli 1931, September 1931


08/01/1931
War Resisters' International starter fire dages international kongres i Lyon, Frankrig.
Professor Albert Einstein sender hilsen til kongressen.
Kilde: Jensen, Bernhard: Krigsmodstandernes Internationale Kongres i Lyon 1931. Opråbet offentliggøres i 24 sprog' verden over og WRI og regeringer modtager tusinder af breve fra krigsmodstandere som meddeler, at man 'ikke skal regne med dem i fremtiden som soldater eller ammunitionsarbejdere.
Kilde: Einsteins hilsen til krigsmodstanderne. I: Meddelelser, Aldrig mere Krig, 1932:26 s. 2-5.
Rosenhoff, Poul: Fra vort internationale Forbunds Virksomhed. I: Meddelelser, Aldrig mere Krig, 1932:29 s. 1.

08/02/1931

Einsteins hilsen til krigsmodstanderne

En af de store begivenheder paa de internationale krigsmodstanderes kongres i Lyon var oplæsningen af dette brev, som professor Albert Einstein havde fremsendt:

Jeg henvender mig til jer, delegerede for Krigsmodstandernes internationale Forbund, som nu samles i Lyon til kongres, fordi I repræsenterer den bevægelse, som sikrest borger for krigens afskaffelse. Hvis I handler klogt og modigt, kan I blive den mest virkningsfulde sammenslutning i den største af alle menneskelige bestræbelser. Mænd og kvinder i de 56 lande, som I repræsenterer kan blive en stærkere stormagt end sværdet.

Alle nationer taler om afrustning, I maa lære dem at gøre mere end blot tale derom. Folkene maa rive spørgsmaalet om afrustning ud af statsmændenes hænder for selv at virkeliggøre den.

Den, som tror, at krigsfaren er forbi, lever i en drømme­verden. Vi oplever i dag en militarisme, stærkere og farligere end den, der forvoldte verdenskrigen.

Saa vidt har regeringerne ført os, men hos folkene gror tanken om militærtjenestenægtelse.

I maa frejdigt og indtrængende udbrede denne tanke.

I maa føre folkene frem til, at de selv tager afrustningen i deres hænder under erklæring om, at de ikke vil have noget med krigssystemet at gøre. I maa mane arbejderne i alle lande til enigt at nægte at blive værktøj for livsfjendtlige interesser. I tolv lande kæmper unge mænd mod værnepligten ved at nægte at gøre militærtjeneste. De er pionærer for en verden uden krig Enhver oprigtig fredsven maa støtte dem, hjælpe dem at mobilisere verdens samvittighed mod værnepligten.

Jeg henvender mig særligt til de aandelige ledere i alle lande. Jeg appellerer til mine kolleger, til videnskabens repræ­sentanter, at de nægter at arbejde med, hvor det gælder krigsformaal. Jeg henvender mig til aandens arbejdere med bøn om, at de søger sandheden og giver afkald paa nationale fordomme. Jeg appellerer til forfatterne om aabent at erklære sig for os.

Jeg opfordrer ethvert blad, som vil kæmpe for freden, til at opfordre til militærtjenestenægtelse. Jeg beder pressens ledende mænd uden omsvøb spørge betydelige og ind­flydelsesrige personer: "Hvorledes stiller I jer til freds­spørgsmaalet? Er I bange for at alliere jer med dem, der nægter at udføre militærtjeneste? Vil I vente paa de andres afrustning, før I selv nedlægger vaabnene og udstrækker haanden til venskab?"

Det er ikke tiden til kompromis. Enten er I for eller imod krigen! Hvis I er for krigen. saa kræv af videnskaben, finansen. industrien, religionen og arbejderverdenen, at man øger de nationale rustninger af alle kræfter og gør dem saa dødbringende som muligt. Er I derimod imod krigen. saa opfordrer dem af alle kræfter til at gøre modstand mod krigssystemet. Jeg beder alle, som læser disse ord, træffe dette alvorlige og afgjorte valg.

Maatte den nulevende generation bringe det vigtigste fremskridt. som menneskehedens historie kender. Maatte den kunne give i arv til de kommende slægter den uvurderlige gave som en verden, hvor krigens barbari for evigt er banlyst, vil være! Vi kan gøre det, om blot alle de, der hader krigen, ejer mod til aabent at erklære, at de ikke vil have nogen krig.

Jeg opfordrer alle mænd og kvinder, alle dem af større betydning og gennemsnitsmenneskerne, til før verdens­afrustningskonferencen træder sammen i Genève i februar næste aar at erklære, at de nægter for fremtiden at understøtte krig eller krigsforberedelse af nogen som helst art. Jeg beder jer skriftligt underrette jert lands regering herom, saa vel som at bekræfte jeres beslutning ved, at I oplyser mig om denne meddelelse til jeres regering.

Jeg regner med i tusindvis af svar paa denne appel. Jeg beder om, at de sendes til mig under adressen War Resisters International, 11 Abbey Road, Enfield, Middlesex, England.

For virkningsfuldt at kunne gennemføre denne store aktion har, jeg givet min tilladelse til oprettelsen af et "Krigs­modstandernes internationale Forbunds Einstein-fond". Bidrag til dette fond kan sendes til kassereren for War Resisters International under ovenstaaende adresse.

---

Idet der henvises til ovenstaaende, skal der gøres opmærksom paa, at de indsamlede beløb vil blive anvendt til at støtte Krigsmodstandernes internationale forbund og mennesker, der ved at følge deres antimilitaristiske overbevisning er kommet i nød.
Alle oplysninger om krigsmodstandernes internationalt organiserede arbejde gives gerne af den danske afdeling, forbundet "Aldrig mere Krig", ved henvendelse til formanden, hvis adresse er: "Bakkehus", Herlev. "Aldrig mere Krig". Bidrag, der vil blive videresendt til War Resisters International, modtages af A. m. K.s kasserer, Horsens, Postgiro 4882.

Særtryk af "Nye Veje" [1931].

Date's Tryk. Gl.Kongevej 18.
Kilde: Småtryk i Holger Terps privatarkiv - original retskrivning.

08/03/1931

08/04/1931

08/05/1931

08/06/1931

08/07/1931

08/08/1931

08/09/1931

08/10/1931

08/11/1931

08/12/1931

08/13/1931

08/14/1931

08/15/1931

08/16/1931

08/17/1931

08/18/1931
Journalister besøger Landstormen for at se soldaternes uddannelse.

08/19/1931

08/20/1931

08/21/1931

08/22/1931

08/23/1931

08/24/1931

08/25/1931

08/26/1931

08/27/1931

08/28/1931

08/29/1931
Gandhi rejser fra Bombay til London.

08/30/1931

08/31/1931

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page