Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 27. februar 1933 / Time Line February 27, 1933

Version 3.5

26. Februar 1933, 28. Februar 1933


02/27/1933
Foreningen af antimilitaristiske Præster, har, med biskoppernes anbefaling, andraget Kirkeministeriet om fritagelse for at lade ringe med kirkeklokker ved mobilisering.

John Heartfield

02/27/1933
Rigsdagsbranden i Berlin
/ Reichstag fire in Berlin
/ Reichstagsbrand
/ Incendie du Reichstag
Den tyske rigsdag sættes i brand af nazister under ledelse af Hermann Göring. Ved en middagssammenkomst på Hitlers fødselsdag i 1942 kommer man i en kreds omkring føreren til at tale om rigsdagsbygningen og dens kunstneriske værdi. Göring bryder ind i samtalen: "Den eneste, der virkelig kender rigsdagen, er mig; jeg har jo sat ild på den". Rigsdagsbranden bruges efterfølgende af nazisterne til at erobre den fulde politiske magt i Tyskland.
Kilde: Generaloberst Halders erklæring for Nürnbergdomstolen om
skyldsspørgsmålet ved rigsdagsbranden. I :Hofer, Walter: Nationalsocialismen 1933-1945. s. 53.
Litteratur: Ruck, Michael: Bibliographie zum Nationalsozialismus.
Darmstadt 2000.

Pacifister arresteres
Under og efter rigsdagsbranden arresterer nazisterne mange kendte tyske pacifister og esperantister: Ernst Friedrich, Kurt Hahn, Kurt Hiller, Carl von Ossietzky, Ernst Toller, Ludwig Renn, Gerhard Seger, Otto Lehmann-Rußbüldt, Erich Mühsam og m.fl.

Før
Efter
Huset vandt en arkitektkonkurence efter resturering og opbygning til fredsmuseum.
Ernst Friedrichs Antikrigsmuseum laves efter SA's besættelse om til kaserne og toturkammer.

Censurerede forfattere
i Nazityskland

 1. Andersen Nexø
 2. Lili Braun
 3. Max Brod
 4. Vicki Baum
 5. J. R. Becher
 6. Georg Brandes
 7. Bert Brecht
 8. F. Brükner
 9. Henri Barbusse
 10. August Bebel
 11. B. von Brentano
 12. Alfred Döblin
 13. A. Ehrenstein
 14. Friedrich Engels
 15. Ilja Ehrenburg
 16. Leonhard Frank
 17. Bruno Frank
 18. Lion Feuchtwanger
 19. Anatole France
 20. Peter Freucen
 21. Georg Flink
 22. Ernst Glaeser
 23. Oskar Maria Graf
 24. André Gide
 25. Maxim Gorki
 26. Werner Hegemann
 27. A. Holitscher
 28. Wilhelm Herzog
 29. A Höllriegel
 30. Arthur Heye
 31. Heinrich Heine
 32. Konrad Heiden
 33. M. R. Hesse
 34. Maxmilian Harden
 35. Annette Kolb
 36. Gina Kaus
 37. Irmgard Keun
 38. Hermann Kesten
 39. Alfred Kerr
 40. Kurt Kersten
 41. Karl Kautsky
 42. Klabund
 43. Ferdinand Lassalle
 44. Else Lasker-Schüler
 45. Leo Lania
 46. Rudolf Leonhard
 47. Theodor Lessing
 48. Sinclair Lewis
 49. Jack London
 50. Emil Ludwig
 51. Rosa Luxemburg
 52. Heinrich Mann
 53. Klaus Mann
 54. Thomas Mann
 55. Valeriu Marcu
 56. Karl Marx
 57. Franz Mehring
 58. Walther Mehring
 59. Karen Michaelis
 60. Robert Neumann
 61. Alfred Neumann
 62. Max Hermann-Neisse
 63. Rudolf Olden
 64. Balder Olden
 65. John dos Passos
 66. Alfred Polgar
 67. Josef Roth
 68. Erich Maria Remarque
 69. Ludwig Renn
 70. Gustav Regler
 71. Roda Roda
 72. Romain Rolland
 73. Upton Sinclair
 74. Anna Seghers
 75. Ignazio Silone
 76. Réné Schickele
 77. Agnes Smedly
 78. Otto Strasser
 79. Adrienne Thomas
 80. Ernst Toller
 81. B. Traven
 82. Kurt Tucholsky
 83. Sigrid Usnet
 84. Jakob Wassermann
 85. Hermann Wendel
 86. Friedrich Wolf
 87. Theodor Wolff
 88. Franz Werfel
 89. Alfred Wolfenstein
 90. Arnold Zweig
 91. Stefan Zweig
Listen er ukomplet.

Kilde: Den tyske kulturkamp - en Bog­udstilling / Landsforeningen Frisindet Kul­tur­kamp 1936 s. [8]

Pacifister og humanister flygter fra Tyskland
Tyske pacifister og humanister emigrerer. Blandt dem er:
Helene Stöcker (som via Schweiz, England, Sverige, Sovjetunionen og Japan kommer til USA lige før Pearl Harbor), professor Walter A. Berendsohn, Bertolt Brecht og teaterinstruktøren Erwin Piscator, Constanze Hallgarten, Elsbeth Bruck, pædagogen Minna Specht (som først opretter en skole i Danmark, siden i England), Albert Einstein, anarkisten Rudolf Rocker, Wilhelm Sternfield, Ernst Toller, forfatteren Ludwig Renn, Lucy Hoesch-Ernst, Otto Lehmann-Rußbüldt, kunstnerne Gerd Arntz, John Heartfield (hele redaktionen på tidsskriftet AIZ flygter til Prag), Kurt Tucholsky, historikeren Veit Valentin, Karl-Heinz Spalt, Hellmut von Gerlach, Dora Fabian, Mathilde Wurm, Ludwig Quidde, Fritz von Unruh og mange, mange flere.
I Schweiz opretter Quidde den pacifistiske emigrantorganisation: “Comité des secours aux pacifistes exilés”.
Kilde: Grossmann, Kurt R.: Emigration : Geschichte der Hitler-Flüchtlinge 1933-1945. - Frankfurt am Mian : Europäische Verlagsanstalt, 1969. - 408 s.
De forrådte : Tyske Hitlerflygtninge i Danmark / Leif Larsen ; Thomas Clausen. Gyldendal, 1997.

Flygtninge hædres med fratagelse af tysk statsborgerskab
39.006 politiske, pacifistiske og seksuelle flygtninge samt omkring 240.000 i udlandet boende tyske jøder, fratages med tvang deres tyske statsborgerskab og ejendom i perioden 1933-45.
Kilde: Die Ausbürgerung deutscher Staatsangehöriger 1933-45 nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Listen. Band 1: Listen in chronologischer Reihenfolge / Herausgegeben von Michael Hepp / Expatriation Lists as Published in the Reichsanzeiger 1933-45. - München : K. G. Saur, 1985. - ISBN 3-598-10537-1.

Det andet Tyskland
Tyske antinazister fortsætter modstanden mod det nazistiske regime helt frem til maj 1945.
Kilde: Deutsche Widerstandskämpfer : Biographien und Briefe, Band 2.
- Berlin : Dietz Verlag, 1970. - 582 s.
Singer, Kurt D.: Hitlers Weltkrieg 1939-1945 : Die Widerstandskämpfer.
Dansk flygtningepolitik i perioden 1933-1945 er i 2001 under undersøgelse af regeringen ved Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier.
Kilde: Rünitz, Lone: Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940 : En bog om flygtninge og menneskerettigheder. 2000. - ISBN 87-7289-579-9
Rünitz, Lone: …som følge af min mands jødiske afstamning.
I: Information, 03/10/2001.

02/27/1933

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for februar 1933

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page