Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik juli 1935

Version 3.0
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Juni 1935, August 1935


07/01/1935
Den britiske fredsgruppe the Council of Action for Peace and Reconstruction, grundlægges.

07/02/1935

07/03/1935

07/04/1935

CONCENTRATION CAMPS
An Appeal from the Meeting for Sufferings.
On the instructions of the meeting for Sufferings,
held in London on 5 July 1935,
this appeal was sent to Hitler.

TO THE GERMAN CANCELLOR AND PEOPLE.
The Meeting for Sufferings (the Executive Committee of the Quakers in Great Britain) has been led, in its sitting to-day, to consider very seriously whether there is anything that can be done to hasten that deeper friendship with Germany which must precede any really constructive progress towards peace. Conscious as we are of the long strain of tic post-war years, with all their mistakes and misconceptions, we still hold to our belief in c united world with Germany as a great factor in it for the general good.
Whilst it is evident that this unit y can only be attained by the respect of ration for nation, we are aware that there are so peculiar difficulties in the way of this necessary recognition of Germany, to which we venture to drew attention, we do this in the earnest hope that we may thereby help towards the restoration of your country to its rightful place in the good opinion of the world.
We allude to the existence of Concentration Camps and to the continued oppressive Measures of discrimination against SODC of those citizens who had hitherto imagined themselves to be possessed of equal rights and opportunities with others.
We do not presume to judge of the internal need for such measures, although our moral sense denies their validity in any and every case. Friends have, repeatedly, protested against measures of this kind when employed by their own Government. What we do desire, however, at the present moment, is to press upon the German People the urgent necessity of looking at those measures in the light of their repercussion on the world. If those drastic regulations are only temporary, surely the time has fully come to abandon them. To suppose that such measures are to be permanent would be to discolour a great nation. And itis to Germany as such that we appeal with all the weight of our desire for her welfare, urging her to put an end to these methods: to retain them longer must indefinitely postpone the hour of her entrances into that closer friendship for which we plead...
John H. Robson
Clerk of the Meeting for Sufferings

Kilde: Darton, Lawrence: An Account of the Work for Refugees and Aliens, First Known as the the German Emergency Committee of the Society of Friends 1933-1950. - London : The German Emergency Committee of the Society of Friends, 1954, s. 158.

APPEL FRA DE ENGELSKE KVÆKERE TIL HITLER OG TYSKERNE
BL.A. IMOD KONCENTRATIONSLEJRE.

Dateret 5. juli 1935.
TIL DEN TYSKE RIGSKANSLER OG DET TYSKE FOLK.
Meeting for Sufferings (Kvækernes Eksekutivkomite i Storbritannien) er blevet ledet, under sit møde i dag, til at overveje om der kan gøres noget for at fremskynde det dybere venskab med Tyskland som må gå forud for en-hver virkelig konstruktiv vej til fred. Vi er bevidste om det lange tryk af efterkrigsårene, med alle deres fejltagelser og misforståelser, men vi fast-holder stadig vor tro på en forenet verden med Tyskland som en faktor i den til fælles bedste.
Medens det er indlysende, at denne enhed kun kan nås gennem respekt imellem nationerne, er vi bevidste om, at der er sådanne særegne vanskeligheder i vejen for denne nødvendige opfattelse af Tyskland, som vi drister os til at gøre opmærksom på, så gør vi dette i det inderlige håb, at vi dermed kan bidrage til genindsættelsen af Deres land på dets retmæssige plads i Verdens gode omdømme.
Vi henviser til forekomsten af koncentrationslejre og til de vedvarende undertrykkende forholdsregler af diskrimination imod SODC (det jødiske trossamfund?), mod de borgere, som hidtil havde forestillet sig, at de havde lige ret og muligheder med andre.
Vi foregiver ikke at kunne dømme over det indrepolitiske behov for sådanne forholdsregler, skønt vor moralske følelse afviser deres gyldighed i noget som helst tilfælde. Kvækere har gentagne gange protesteret imod forholdsregler af denne art, når deres egen regering brugte dem. Men hvad vi ønsker nu, er at foreholde det tyske folk den tvingende nødvendighed af at betragte disse forholdsregler i lyset af deres virkning på Verden. Hvis disse drastiske forholdsregner kun er midlertidige, er tiden bestemt kommet til at afskaffe dem. At antage at sådanne forholdsregler skal vare ved, ville være at tilsværte en stor nation. Og det er til Tyskland som sådant at vi appellerer med den fulde vægt af vort ønske for dets trivsel, idet vi insisterer på at det må stoppe disse metoder: at fastholde dem længere må på ubestemt tid udsætte tiden for dets indtræden i det tættere venskab som vi går ind for ….
John H.Robson
Sekretær for Meeting for Sufferings.

07/05/1935
Engelske kvækere protesterer over for Herr Hitler mod de nazistiske koncentrationslejre i Tyskland. Samtidig grundlægges den franske flygtningeroganisation L'Entre' Aide Européenne i Paris.

07/06/1935

07/07/1935

07/08/1935

07/09/1935

07/10/1935

07/11/1935

07/12/1935

07/13/1935

07/14/1935

07/15/1935

07/16/1935
Kirkekampen ; Tyskland
Det tyske Rigskirkeministerium oprettes.

07/17/1935

07/18/1935

07/19/1935

07/20/1935

07/21/1935

07/22/1935

07/23/1935

07/24/1935

07/25/1935

07/26/1935

07/27/1935

07/28/1935

07/29/1935

07/30/1935

07/31/1935

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page