Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 7. Juli 1937 / Time Line July 7, 1937

Version 3.0

6. Juli 1937, 8. Juli 1937


07/07/1937
Saadabad-pagten underskrives mellem Afghanistan, Irak, Persien og Tyrkiet. Grænser anerkendes gensidigt, samt ikkeindblanding i hinandens indre forhold, samt rådslagning de fire stater imellem i tilfælde af internationale konflikter.

07/07/1937
Folkemord ; Japan ; anden japansk-kinesiske krig
Japan angriber igen Kina. Krigen varer til 1945.

07/18/1937
Den engelske digter Julian Bell, der er ambulancechaffør i the Spanish Medical Aid, skydes.

07/07/1937

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for Juli 1937

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page