Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik april 1943

Version 3.0
M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Marts 1943, Maj 1943


04/??/1943
Engelsk-amerikansk flygtningekonference på Bermuda.

04/01/1943
Vurderingskommssioner
Kontoret for Ejendomssager under 'Udvalget for ekstraordinære Bygningsarbejder m. v.', oprettes.

04/02/1943

04/03/1943
Samarbejdspolitik
Rigsdagen nedsætter et samarbejdsudvalg mod sabotage som udsender en appel til den danske befolkning: Det er en pligt for alle at bidrage til, at retshåndhævelsen kan bevares som et dansk anliggende.

04/02/1943

04/05/1943
Det andet Tyskland
Den tyske præst Dietrich Bonhoeffer arresteres.
Samtidig arresteres hans svoger, leder af værnemagtens overkommandos specialafdeling B, Hans von Doenayi. Også i Tyskland arresteres i pinsen ægteparret Hermine og Host Schmidt; begge medlemmer af Jehovas Vidner.
Kilde: Schmidt, Hermine: Med glæden i behold. Forlaget Gramma, 2004?

04/06/1943
Der oprettes en tugthusafdeling i Horsens statsfængsel til afsoning af straffe, der 'afsiges uden for danske domstole'.

04/07/1943
Bolivia erklærer krig mod Aksemagterne.

04/08/1943

04/09/1943

04/10/1943

04/11/1943

04/12/1943

04/13/1943

04/14/1943
Samarbejdspolitik
Industriraadets Cirkulære til Firmaer, som udfører ekstraordinære Industriarbejder for tysk Regning…

04/14/1943
Værnemageri
Minister for offentlige arbejder og Trafikminister Gunnar Larsen overtager A/S Hans Olsens Børstefabrik og udvider virksomhedens produktion og leverancer af geværrensebørster til den tyske værnemagt.
Kilde: Beretning til Folketinget [om] Ministeriet for offentlige arbejder og Trafikministeriet under besættelsen X s. 21-22.

04/14/1943
Der udstedes almindeligt rejseforbud i Norge.

04/15/1943

04/16/1943

04/17/1943

04/18/1943

04/19/1943

04/20/1943

04/21/1943

Aldrig mere Krig Årsmødeindkaldelse 1943

04/22/1943

04/23/1943

04/24/1943

04/25/1943

04/26/1943
Aldrig mere Krig afholder årsmøde på Hotel Dansk Folkeferie i København.
I mødeindkaldelsen er der trykt tre sange: Jeg rutter med Glædens og Haabets Ord, Der smedes, hvor Lægmands øje ej naar og Tyst i Tidens Tummel.

04/27/1943

04/28/1943
Samarbejdspolitik
Kvæg og Kødudvalgets og Baconudvalgets Meddelelse om Salg af Pølser til den tyske Værnemagt.

04/29/1943

04/30/1943

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page