Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik august 1943

Version 3.0
M T O T F L S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juli 1943, September 1943


08/01/1943

08/02/1943
Burma erklærer krig mod England og USA.

08/03/1943

08/04/1943

08/05/1943

08/06/1943
Folkestrejker, Danmark
Esbjergs fiskepakkerier og 400.000 fiskekasser afbrændes. Sabotagen som udføres af ungkommunister medfører skænderier og slagsmål mellem danskere og tyskere og leder til folkestrejkerne. Så vidt vides den eneste sabotage af fødevareeksport til Nazi-Tyskland under anden verdenskrig.
Kilde: Trommer, Aage: Besættelsestidens første folkestrejke : Esbjerg, august 1943. I: Historie, Jyske Samlinger, ny række, VII,2 1966 s. 159.

08/07/1943
Italien overgiver sig betingelsesløst til de allierede.

08/08/1943

Franz Jägerstätter, - ISBN 1-872370-25-X 08/09/1943
Den østriske bonde, militærnægter og pacifist Franz Jägerstätter henrettes ved halshugning i Brandenburg/Harvel ved Berlin.

Kilder: Leth, Bodil Steensen: Jägerstätter - en troens ridder. Jyllands-Posten, 09-05-1995.
Putz, Erna: Against the stream : Franz Jägerstätter - the man who refused to fight for Hitler. - London : Pax Christi ; Anglican Pacifist Fellowship, 1996. - 12 s. : ill.
Putz, Erna: Franz Jägerstätter : "- - besser die Hände als der Ville gefesselt - -". - Linz : Veritas Verlag, 1985. - 327 s. : ill.
Zahn, Gordon Charles: Er folgte seinem Gewissen : Das einsame Zeugnis des Franz Jägerstätter. - Graz : Styria, 1988. 314 s.

08/10/1943
Generalstrejke i Esbjerg starter i protest mod udgangsforbud.

08/11/1943
19 amerikanske militærnægtere begynder en strejke mod raceadskillelse under måltider i Danbury's Federal Correctional Institution. Strejken varer et halvt år.

08/12/1943

08/13/1943

08/14/1943
Italienske myndigheder erklærer Rom for en 'åben by'.

08/15/1943

08/16/1943
Sabotage af den jyske længdeabne ved Århus og Randers.

08/17/1943
Den danske musiker og pacifist Per Warming, fødes.

08/18/1943
Samarbejdspolitik
Kartoffeludvalgets Meddelelse om Levering af Spisekartofler til den tyske Hær.

08/19/1943
Det andet Tyskland
Den tyske generaloberst og chef for luftvåbnets generalstab Hans Jeshonnek, begår selvmord.

08/20/1943
The American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas (the Roberts Commission) nedsættes.
Kilder: US National Archives: Records of the American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas (The Roberts Commission), 1943–1946 (RG 239).

08/21/1943

08/22/1943

08/23/1943

08/24/1943
SS-chefen Himler udnævnes til tysk indenrigsminister.

08/25/1943
Erhvervslivets hovedorganisationer opfordrer alle, der har tilknytning til dansk erhvervsliv, til af yderste evne medvirke til 'bevarelse af ro og orden' samtidig med, at folkestrejker bryder løs i Aalborg, Århus og en række andre jyske byer.

08/26/1943
Sabotage med store ødelæggelser på Laurits Knudsens mekaniske Etassibliment i København.

08/27/1943

08/28/1943

Samtidig engelsk propagandapejce om folkestrejkerne i Danmark.

08/29/1943
Ikkevoldelige folkestrejker breder sig i Danmark. Den tyske besættelsesmagt sætter landet i militær undtagelsestilstand. Regeringen Scavenius opfordrer til ro og orden; indgiver sin afskedsansøgning til kongen og indstiller arbejdet.
Departementchefsstyret viderefører den danske stats samfunds­funktioner til befrielsen. Kz-lejren Horserød besættes af den tyske værnemagt. Omkring 90 forvarede flygter, mens resten, 150, kort tid efter føres til koncentrations­lejren Stutthof i Tyskland.
Dele af den danske flåde sænkes.
Alle danske militærpersoner beordres inden 3. september at melde sig i deres afdelinger eller til den tyske kommandant. Forbud mod strejker og opfordringer hertil og forsamlingsforbud. Lukketid fastsættes til mørkets frembrud. Forbud mod benyttelse af post, telegraf og telefon.
Kilde: Hendriksen, Knud: Operation Safari 29 august 1943.
- ISBN 87-984624-0-7
Hæstrup, Jørgen: …Til landets bedste : Hovedtræk af departementschefsstyrets virke 1943-45.
- København : Gyldendal, 1966. - 589 + 329 s.
Madsen, Carl: Vi skrev loven s. 355.
Nørby, Søren: Flådens sænkning 29. august 1943. 2003.
Udenrigsministeriet: Den militære undtagelsestilstand i Danmark 29. august til 5. Oktober 1943 : Den tyske øverstbefalendes Skrivelser, Forordninger og Bekendtgørelser samt andre officielle tyske Meddelelser og Tilkende­givelser : Danske Bestemmelser i anledning af undtagelsestilstandens ophævelse. - København : J. H. Schultz, 1944. - 87 s.

08/30/1943
Udenrigsministeriets Pressebureaus fortrolige cirkulære til pressen vedrørende censur af dagblade, ugeblade, tidsskrifter m.v.
Kilde: I: Holger Terps privatarkiv.

08/30/1943
Redaktør Carl Henrik Clemmesen dræbes i Lyngby af danske nasister, herunder Søren Kam. Kam flygter efter krgien til Vesttyskland.
Kilde: Krogh, Kasper: Er et mord altid et mord? I: Berlingske Tidende, 11/07/2004.

08/31/1943

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page