Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik september 1943

Version 3.0
M T O T F L S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

August 1943, Oktober 1943


09/??/1943
Frit Tyskland / Deutsche Nachtrichten
Det i Danmark værende illegale tyske nyhedsbureau, Deutsche Nachtrichten, udsender første eksemplar af et tidsskrift med samme navn. Det udgives af tyske emigranter som under hele besættelsen er i Danmark og arbejder illegalt blandt de tyske soldater, i den tyske koloni og blandt det tyske mindretal i Sønderjylland. Man samarbejder med DKP, og Frit Danmark gruppen 'De danske Studenter'. Deutsche Nachtrichten er en del af af Frit Tyskland-bevægelsen, Frit Tyskland udsender bl.a. et "Friedensmanifest der westdeutschen Konferenz der nationalen Friedensbewegung", og tidsskriftet Die Wahrheit.
Den tyske værnemagts 'Kopenhagener Soldaten-Zeitscrift' må i sommeren 1944 i tre numre indgå i en polimik med det illegale Deutsche Nachtrichten.
Kilde: Für Deutschlands Rettung / For danmarks Frihed, s. [2].
Jefsen, Jef: Deutsche Nachtrichten (august 1943 - november 1945) : Zeitung für deutsche Flüchtlinge in Dänemark. I: Steffensen, Steffen: På flugt fra nazismen : Tysksprogede emmigramter i Danmark efter 1933. C. A. Reitzel, 1978. s. 585-620.
Lange, Dieter: Dokumente der bewegung "Fries Deutschland" in Dänemark. I: Zeitschrift für Geschichtwissenschaft, 1975:4 s. 403-429.

09/??/1942
Tyskerne opretter koncentrationslejren Dora/Mittelabu i Tyskland.

09/01/1943

09/02/1943
Iran erklærer krig mod Tyskland.

09/03/1943
Tysk forbud mod at bære danske militære uniformer og bekendtgørelse om 'Aflevering af Vaaben, Ammunition og Sprængstoffer, der befinder sig i dansk Privatbesiddelse'.

09/04/1943
Tysk 'Forordning vedrørende Beslaglæggelse af Bygninger og Grundstykker samt Inventar til Sikring af den tyske Værneamgts Opgaver her i Landet'.

09/04/1943
Samarbejdspolitik
Vejledning fra Udenrigsministeriets Kontor for særlige Handelssager vedrørende den Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark's Forordning af 4. September 1943 angaaende Leverancer og Arbejder for den tyske Værnemagt i Danmark.

09/05/1943
Tysk 'Meddelelse om svære Straffe for hjælp til Sabotører og Spioner'.

09/06/1943

09/07/1943
Tysk 'Meddelelse om høj Belønning for Angivelse af Sabotører'.

09/08/1943
Den første danske sabortør henrettes af tyskerne, skriver Berlingske Tidende.

09/09/1943

09/10/1943
Den øvre del af Italien besættes af tyske tropper.

09/11/1943
Krigsforbrydelse ; Tyskland
Den tyske hær begynder henrettelser af omkring 6300 italienske krigsfanger.
Yderligere 17000 italienske soldater anbringes i krigsfangelejre.
Kilde: Shelah, Manachem: Die Ermordung italienischer Krigsgefangner, September - November 1943.
I: Vernichtungskrieg : Verbrechen der Wehrmact 1941 bis 1944. s. 191-207.

09/12/1943
Overretssagfører Ejnar Krenchell holder det første af fire foredrag mod sabotage i Danmarks Radio.
Kilde: Krenchell, Ejnar: Sabotage. - København : Eget forlag, 1943. - [32] s.

09/13/1943
Bestemmelser med Hensyn til Censur af trykte Skrifters Indhold.

09/14/1943
Tyske 'Meddelelser om Skærpelse af Spærretiden i Storkøbenhavn og i Aalborg Politikreds pga alvorlige Sabotagehandlinger'.

09/15/1943

09/16/1943
Danmarks Frihedsråd oprettes med repræsentanter for modstandsorganisationerne Ringen, Frit Danmark, Dansk Samling, Kommunisterne, De Frie Danske samt engelske militære i Danmark, SOE? SHAEEF?

09/16/1943
Terrorisme i Danmark
SS vagtkorpset Folkeværnet oprettes som en del af det kommende Schalburg-Korps.

09/16/1943
Civil ulydighed i Norge
Quisling-regimet giver op og begynder hjemsendelse af lærerne fra kz-lejren i Kirkenæs.

09/16/1943
Anordning om 'Aflevering af Materiel der tilhører den danske Hær, og som endnu er i Privat besiddelse' til tyskerne.

09/17/1943

09/18/1943

09/19/1943
Terrorisme i Danmark
Dansk Sabotage-Værn oprettes.

09/20/1943

09/21/1943

09/22/1943
Kvindelig arbejdskraft mobiliseres i Japan.

09/23/1943

09/24/1943
Samarbejdspolitik
Industriraadets Cirkulæreskrivelse til Medlemmerne af Industriraadsorganisationen om Eksport til Tyskland og Salg til den tyske Værnemagt.

09/24/1943
Tysk 'Meddelelse om Forbud mod Sportsstævner'.

09/25/1943

09/26/1943

09/27/1943

09/28/1943

09/29/1943
Terrorisme i Danmark
Schalburgkorpset oprettes til 'Bekæmpelse af Sabotage i Danmark'. Samtidig oprettes under Schalburgkorpset, Folkeværnet.
Kilde: Monrad Petersen, Andreas: Schalburgkorpset - historien om korpset og dets medlemmer 1943-1945. 2000.

09/29/1943
Den japanske regering opretter et rustningsministerium.

09/29/1943
Ludvig Anderssons Skotøjsfabrik på Nørrebrogade saboteres.

09/29/1943
Der udstedes forbud mod at have både liggende ved Nordsjællands kyst på strækningen Hundested-København.

09/30/1943
Tysk 'Meddelelse om Spærretid for hele Jylland'.

09/30/1943
Sommerkorpset til bekæmpelse af sabotage oprettes, skriver Ritzaus Bureau.

09/30/1943
Den danske atomfysiker Niels Bohr flygter via Sverige til England og senere til USA.
Kilde: Blædel, Niels: Harmoni og enhed : Niels Bohr : en biografi. - ISBN 87-7245-006-5 s. 259.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page