Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 4. maj 1945 / Time Line May 4, 1945

Version 3.0

3. Maj 1945, 5. Maj 1945


05/04/1945
Danmark, bortset fra Bornholm, og Holland befries af de allierede
/ Denmark, apart from Bornholm, and the Netherlands is liberated by the Allies.
/ Danemark, en dehors de Bornholm et les Pays-Bas est libérée par les Alliés
/ Dinamarca, aparte de Bornholm, y los Países Bajos es liberado por los aliados.
/ Dänemark, abgesehen von Bornholm und die Niederlande durch die Alliierten befreit.
Kilde: Bornholm mellem Øst og Vest : En udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-1946 og under den kolde krig. / Udgivet med indledning og noter af Jacob Hornemann.
- Rønne : Bornholms Tidende, 2006 . - 875 s. - ISBN: 87-7799-170-2
- Befrielsesbudskabet fra BBC.
Landet er i den første tid efter befrielsen under allieret administration.
Danske tab under besættelsen.
/ Danish killed during the occupation.
Den danske Brigade ankommer til Helsingør.
Kampe mellem danske nazister som ikke vil overgive sig og modstandsbevægelsen. Danske nazister arresteres.
Det illegale nyhedsbureau og tidsskrift Information bliver en legal avis, efter at Informations medarbejdere besætter den nazistiske avis Fædrelandet. Samtidig bliver Danmarks Kommunistiske Partis illegale tidsskrift Land og Folk til en legal avis.

Voldsom bolignød.
Johannes G.Sørensen: 4 Maj. Af B.B.C.s Udsendelse til Danmark Fredag den 4 Maj 1945 Kl. 20.30-21.00. Optaget af: Aage Schnedevig, Hellerup. 1946, Allers Bogforlag ; A / B Sonora, StockholmDanske myndigheder overtager ansvaret for de tyske og østeuropæiske flygtninge i Dnmark.
Dansk pressecensur fortsætter:
"Det kom som en overraskelse - og som en dråbe af malurt i glædens bæger - da bladredaktionerne i maj 1945 fra Udenrigs­ministeriets Pressebureau fik tilsendt en »Vejledning til den danske presse« under den alt for velkendte devise: »Fortroligt. - Privat til redaktionerne«. I forordet hed det blandt andet: »Så længe krigen mod Japan ikke er bragt til afslutning, kræver militære hensyn vedblivende, at der ikke kommer fjenden oplysninger i hænde til skade for krigsførelsen eller for Danmarks sikkerhed. - Vejledningen tager kun sigte på at forhindre, at oplysninger af militær art kommer fjenden til gode. Der er ikke tale om nogen politisk censur, og der vil ikke blive udøvet nogen tvungen, forudgående censur af pressen i Danmark«. Man erfarede, at den engelske presse frivilligt havde fulgt disse regler under hele krigen, og at bladene i de øvrige befriede lande arbejdede på grundlag af en tilsvarende vejledning.
Der måtte ikke refereres til disse regler og begrænsninger »i noget dagblad eller anden publikation«".
Kilde: Bindsløv Frederiksen, L.: Pressen under besættelsen s. 472.
Efter befrielsen ødelægger englænderne Luftwaffes fly i Danmark som led i en plan om at binde Danmark til England gennem våbenkøb.
Kilde: Løwe, Georg: Tilintetgørelsen af Luftwaffe i Danmark 1945. Flyvevåbnets bibliotek, 2001.

05/04/1945
I Indien løslades alle politiske fanger.

05/04/1945

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for maj 1945

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page