Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 5 Marts 1947 / Time Line March 5, 1947

Version 3.5

4. Mars 1947, 6. Mars 1947


03/05/1947
PET
Justitsminister Aage Elmquist (V) erklærer overfor Folketinget, at politiet ikke må registrere “ustraffede danske Borgeres lovlige politiske Virksomhed”, skriver Information, 29.10.98. “Politiet fører ikke eller bruger ikke, uden at der foreligger Mistanke om Planlæggelse af en Forbrydelse, Kartotek over ustraffede danske Borgeres lovlige Politiske Virksomhed og har i hvert fald ikke ført eller brugt saadanne Kartoteker siden 1. maj 1945”.

03/05/1947
Der udbryder religiøse og politiske uroligehder mellem hinduer og muhammedanere i Indien.

03/05/1947

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for 1947

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page