Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 19. August 1953 / Timeline August 19, 1953

Version 3.5

18. August 1953, 20. August 1953


08/19/1953
Thulesag 3 - Tvangsfordrivningen
Den danske regering meddeler den amerikanske ambassade, at man kan acceptere det amerikanske bidrag til flytte­omkostningerne efter det amerikanske ønske om "at den såkaldte Thulehalvø [Dundas skal] indlemmes i Thule Forsvarsområdet for at tillade opstillingen af et antiluftskytsbatteri på halvøen". USA's regering betaler den danske stat 700.000 dollar for omkostningerne i forbindelse med flytningen af Thule-beboerne. Ekspropriationssagen sker ikke ved lov, da den ikke behandles i Rigsdagen.

08/19/1953
Militærkup i Iran, støttet af den amerikanske efterretningstjeneste CIA.
Litteratur: CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup
Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its Aftermath
National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 435
Edited by Malcolm Byrne
- http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB435/

08/19/1953

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1953

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page