Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 23. januar 1964 / Time Line January 23, 1964

Version 3.5

22. Januar 1964, 24. Januar 1964


01/23/1964
Hvem var manden, der fik mig i kartoteket?
Forfatteren Carl Scharnberg skriver om nogle mærkelige hændelser før og efter udsendelsen af en antimilitaristisk tryksag og resultatet af hans klager til myndighederne
For nogle år siden, før kampagnen mod atomvåben startede, anmodede jeg en odenseansk bogtrykker om at trykke nogle antimilitaristiske løbesedler. Få timer efter, at han var begyndt, blev han opsøgt af en ukendt person.
Lidt efter ringede han til mig. Han var nervøs. Manden havde tilbudt ham kontant erstatning — 500 kr. -— hvis han ville undlade at trykke for mig. Tryksagen blev færdig. Men det var sidste gang, bogtrykkeren turde.
— Jeg må jo tænke på min forretning, sagde han.
Dagen efter blev jeg opsøgt af nævnte mandsperson. Jeg fik dels et antikommunistisk foredrag, dels tilbud om visse goder, bl. a. foredragsserie med gode honorarer, hvis jeg ville undlade at omdele den planlagte tryksag. Manden gjorde opmærksom på, at han havde stort personkendskab til mig. Han beviste, det var sandt. Skønt jeg kun havde boet på Fyn kort tid, vidste han besked om min deltagelse i antimilitaristiske møder andre steder i landet.
Senere gik han over til en grovere form for argumentation. Jeg havde jo en fremtid at tænke på, sagde han. Hvis jeg var fair over for militæret, ville de måske engang være fair over for mig...
Da han var gået, meldte jeg sagen til daværende forsvarsminister Poul Hansen og Justitsministeriet. Det blev til politirapporter. Odenses politimester bad mig lade sagen falde. Jeg fastholdt.
Man nægtede mig kendskab til personens udtalelse, men på anden vis fik jeg set rapporten. Manden udtalte her, at han anså mig for en fare for demokratiet, og han havde sendt alle oplysninger om mig til hærens efterretningstjeneste. De pengebeløb, han havde tilbudt, oplyste han, at han havde fra kapitalstærke kredse, men han nægtede at opgive hvilke.
Rapporterne blev sendt til justits- og forsvarsministeren, der meddelte mig, at der ikke var videre at foretage i sagen. Forsvarsministeren tilføjede dog, at manden havde fået en næse.
Men én ting er tilbage endnu — foruden den bogtrykker, der ikke vil blandes i noget, for det er farligt — det er spørgsmålet:
-— De oplysninger, som manden, medlem af Hjemmeværnets oplysningstjeneste, sendte til hærens efterretningstjeneste, hvad lød de på? Hvad skal de bruges til?
Prisen for i denne sag at benytte sin demokratiske ret til at udtrykke sig var indregistrering i militærets kartoteker.
Hvad siger danske politikere til dette... de, der ofte appellerer til os borgere om at tage aktiv del i samfundsdebatten. Har disse politikere, vore folkevalgte, nogen som helst mulighed for at kikke i hærens kartoteker? Eller hvem beskytter os mod militærets angivelse af borgere, der ikke overtræder loven?
Den debat, der nu er startet, må fortsættes. Thi ellers har vi en dag mange „bogtrykkere", der ikke tør blande sig i noget ... de af økonomiske grunde må holde sig udenfor... skræmt bort fra deres demokratiske rettigheder af militærets og hjemmeværnets efterretningstjeneste...
Demokratiet knuses indefra af dem, der taler højest om at forsvare det, hvis ikke der sættes en stopper for dette udemokratiske indregistreringsarbejde.
Føler de ansvarlige ikke et vist samvittighedsnag ved tanken om de mennesker, der under den anden verdenskrig blev sendt i nazistiske koncentrationslejre takket være det danske politis hemmelige kartoteker?
Er det meningen, vi andre skal have lignende overraskelser en dag.,.
Overspændt, siger De?
Jamen, hvorfor så mit kort i militærets hemmelige kartoteker? Hvad skal det bruges til? Carl Scharnberg.
Kilde: Ekstra Bladet.

01/23/1964
Ceylon offentliggør beslutning om ikke at tillade skibe, der har atomvåben om bord, at komme ind i landets territorialfarvand eller havne samt heller ikke at give fly lastet med atomvåben landingstilladelse i Ceylons lufthavne.

01/23/1964
Operation Niblick
Underjordisk  amerikansk  atomvåbenforsøg i Nevada.
Kilde: United States Nuclear Tests, July 1945 through September 1992.
U.S. Department of Energy Nevada Operations Office, DOE/NV--209-REV 15, December 2000.

01/23/1964

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for januar 1964

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page