Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 30. september 1968 / Timeline September 30, 1968

Version 3.5

29. September 1968, Oktober 1968


09/30/1968
Demokrati, Danmark
Regeringserklæring fremsættes af den konservative justitsminister Knud Thestrup, hvorefter "registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed.
At sådanne registreringer hidtil har fundet sted har ofte givet anledning til debat både under den nuværende og tidligere regering. Det beror naturligvis på et skøn, om registreringer af denne art er nødvendige. De sikkerhedsmæssige hensyn står her over for hensynet til, at den enkelte borger frit kan udfolde sig.
Principielt må det erkendes, at en virksomhed, der holder sig inden for de grænser, der er afstukket ved lovgivningen, ikke bør give anledning til registrering hos politiet. Efter at have afvejet disse modstående hensyn har regeringen fundet det forsvarligt efter omstændighederne at opgive registrering alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed.
Såfremt der fra tidligere måtte være registrerede oplysninger af denne art, vil de blive tilintetgjort".
Erklæringen og beslutningen som er en erkendelse af tidligere registrering af lovlig politisk aktivitet, omsættes ikke i lov.
Kilde: Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989.
PET-Kommissionens beretning bd. 3, 2009. - 336 s.
Thestrup, Knud: Mit livs gågade.
Wilhjelm, Preben: Demokratiets vogtere : 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesten.
Centrum, 1999. - 332 s. - ISBN 87-583-1139-4

09/30/1968

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1968

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page